Uppförandekod

CX Uppförandekod är en summering av den av styrelsen antagna policyhandboken som finns inom CombinedX och är vårt löfte till oss själva, våra kunder, partners och marknaden. Samtliga anställda inom CombinedX och dess bolag ska genomgå utbildning i våra policys.

CombinedX vision är att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. För att möjliggöra detta skall vi bland annat:

  • Erbjuda trygghet, utveckling och schyssta villkor till våra anställda
  • Alltid hålla våra kundlöften
  • Vara en miljö där ledande befattningshavare kan utveckla sig själva, sin personal och sitt bolag
  • Vara goda samhällsmedborgare, följa lagar och ta ansvar för gemensamma resurser
  • Skapa långsiktig värdetillväxt för våra ägare
  • Ha långsiktiga och hållbara relationer med leverantörer som delar våra värderingar Klimat & miljöpolicy – samarbete för ett friskare klimat
  • Vi nöjer oss inte med att minska vår egen klimatpåverkan, vi vill också hjälpa våra kunder att minska sin påverkan

Personuppgiftspolicy/GDPR – integritet och respekt

Som digitaliseringskonsulter är både data och människor centralt för vår verksamhet och ska behandlas med största respekt. Vi välkomnar varmt GDPR och har tydliga regler kring hantering av personuppgifter.

Information och insiderpolicy – rätt och rättvis informationsdelning

Rätt information i rätt tid och till rätt personer är centralt för att ge rättvisa möjligheter till handel med vår aktie. Vi följer börsens riktlinjer och Svensk kod för bolagsstyrning.

IT- och informationssäkerhetspolicy – åtråvärd data är säker hos oss

Digitalisering och data är vårt DNA. Vi vet att den data vi hanterar kan vara åtråvärd och har höga krav på system, miljöer och processer för att skydda den.

Mångfalds- och jämställdhetspolicy – flera perspektiv gör oss bäst tillsammans

Att varje människa ges möjlighet att komma till sin fulla potential är centralt för vår leverans och vår fortsatta tillväxt. Vi vet att mångfald och inkludering är centralt för den höga kvalitet våra leveranser håller och anstränger oss i varje steg för att uppnå det. Kränkningar och trakasserier ses som ett direkt hot mot vår affär och hanteras med stort allvar.

Policy mot korruption och mutor – ärlighet och kompetens

Vi litar på att kompetens talar för sig själv och tar starkt avstånd till andra medel att påverka oss som beslutsfattare.

Övriga etiska riktlinjer – FN:s principer

Vi verkar för att FN:s principer kring mänskliga rättigheter och krav som vi tar för givet genom svensk lagstiftning även ställs vidare på våra underleverantörer.

Visselblåsning – när det värsta händer

För att säkerställa att vi håller oss till våra principer är det av högsta vikt att vi alla hjälps åt och att det finns trygga sätt att säga ifrån om något oegentligt skett.

 

Ladda ner vår uppförandekod som pdf

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss