COMBINEDX ÅRSREDOVISNING, HÅLLBARHETS-RAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2021

CombinedX årsredovisning inkl. årsberättelse samt hållbarhetsrapport för 2021 har färdigställts och publiceras idag.

Årsredovisningen finns tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida under IR – Finansiella Rapporter – Årsredovisningar. Länk:
https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 12 april 2022, kl. 09:30 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss