Riktlinjer & policys

För att förverkliga vår vision, att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering, behöver vi ha väldefinierade tankar och riktlinjer att utgå ifrån både internt och externt. Riktlinjer och regler för att upprätthålla en positiv och hälsosam arbetsmiljö och för att säkerställa att vi agerar ansvarsfullt och etiskt i vår verksamhet. För att uppnå detta har vi antagit en rad interna regelverk och policydokument som tillsammans med externa regler fastställer ramar för vår verksamhet.

Uppförandekod

Vår vision är att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Som ett steg för att möjliggöra detta är CX Uppförandekod, en summering av styrelsens antagna policyhandbok som finns inom CombinedX, framtagen. Den är vårt löfte till oss själva, våra kunder, partners och marknaden.

Läs uppförandekoden - en sammanfattning av vår policyhandbok

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på CombinedX. Syftet med informationen i denna policy är att du ska få vetskap om och känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ta del av vår integritetspolicy

Visselblåsning

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull. För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. CombinedX och våra dotterbolag skall inte bara följa regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer.

Läs mer om vårt visselblåsarsystem

Cookiepolicy

Vi vill att vår webbplats skall fungera bra för dig. För att göra det använder vi kakor (cookies) för bland annat statistik så att vi kan lära oss mer om hur vi skall utveckla vår webbplats på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer och anpassa dina inställningar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss