DELÅRSRAPPORT – Q1 2023

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen ökade till 209,1 (160,9) MSEK
  • Tillväxt var 29,9% (11,0%) med en organisk tillväxt om 13,5% (8,8%)
  • Justerad EBIT ökade till 25,6 (18,1) MSEK
  • Justerad EBIT-marginal ökade till 12,2% (11,2%)
  • Resultat före skatt ökade till 23,2 (15,3) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 43,4 (24,0) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning var 0,99 (0,79) SEK
     

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

Nytt rekordkvartal och tydligare specialisering

Den starka avslutningen på 2022 tog vi med oss in i 2023 och det första kvartalet gick på högvarv med genomgående god beläggning. Den positiva kalendereffekten om 1 arbetsdag mer än motsvarande kvartal föregående år slog rakt igenom samtidigt som vi kunde höja våra listpriser vid årsskiftet. Flera av bolagens årliga lönejusteringar sker först under det andra kvartalet och belastade alltså inte Q1. Därtill kom nyförvärvade Absfront in i gruppen med en lovande start. Allt sammantaget drev detta upp omsättning och lönsamhet till en ny rekordnivå. Intäkterna blev 209 MSEK vilket ger en tillväxt om 30 procent varav 13,5 procentenheter var organisk. Justerad rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 12,2 procent. En väldigt bra start på året!

Lönsamheten i det andra kvartalet kommer dock att bli mer utmanande. Vi ha en kalendereffekt som ger hela 5 färre arbetsdagar än i Q1 och 1 arbetsdag färre än Q2 föregående år. Varje förlorad arbetsdag minskar våra tidsbaserade intäkter med ca 2,5 MSEK utan att kostnaderna påverkas nämnvärt. I våra leverans-projekt kommer vi i Elvenite ha ett litet glapp i beläggningen mellan det stora affärssystemsinförandet på Kopparbergs Bryggerier, som blev klart i mars, och nya leveranser. Det är baksidan med stora projektuppdrag samtidigt som de är mycket viktiga för att utveckla nya kunder och spetskompetens. Sist men inte minst kommer vi i Q2 investera i en omstrukturering av Nethouse och Attentec.

För att bygga vidare på vår strategi att skapa tydliga specialisterbjudanden och varumärkeslöften kommer Nethouse systemutvecklingsdel nu gå samman med Attentec och bilda ett nytt specialistbolag helt inriktat på affärsutvecklande systemutveckling. Nethouse nuvarande vd Hans Dahlberg blir vd för det nya bolaget med uppdraget att skapa en utmanare på den svenska systemutvecklingsmarknaden. Under kvartalet har systemaffären i Nethouse förlängt sitt stora uppdrag på Transportstyrelsen vilket skapar en stabil grund för det nya bolaget vars namn kommer lanseras senare under sommaren.

Det kvarvarande Nethouse, kan därmed helt fokusera på IT-drift och andra infrastrukturnära tjänster. Johan Ripe har tillträtt som ny vd med målet att vinna nya stora kunder som har särskilt höga krav på tillgänglighet och regelefterlevnad. Johan har en lång och meriterande ledarbakgrund från outsourcingbranschen (jag har följt hans karriär i 15 år). Med våra mått mätt är det här en stor satsning, en tredjedel av koncernens medarbetare berörs direkt av den. Den kommer kortsiktigt belasta oss finansiellt, men på sikt bäddar vi för ökad tillväxt och lönsamhet. Vårt finansiella mål om lägst tio procents rörelsemarginal innevarande år kvarstår.

Avslutningsvis vill jag berätta hur stolta vi är över att två av våra specialistbolag numera kan titulera sig Sveriges bästa, respektive näst bästa, arbetsplats. Elvenite vann första pris i tävlingen Sveriges bästa arbetsplats i kategorin 50 – 250 medarbetare och Netgain kom tvåa i samma kategori. Flera hundra företag deltar i tävlingen och konkurrensen är stenhård. Att vi har andra bolag i CX som brukar ha minst lika höga resultat i våra interna medarbetarundersökningar gör oss inte mindre stolta (jag skulle kunna göra en association här till John Lennons svar på frågan om Ringo Starr var världens bästa trummis, men jag hoppar i all ödmjukhet över den).

Fullständig Q1-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 4 maj kl. 11:00.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss