COMBINEDX ÅRSREDOVISNING, HÅLLBARHETS-RAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2023

CombinedX årsredovisning inkl. årsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2023 har färdigställts och publiceras idag 15 april, 2024. 

Årsredovisningen finns bifogad denna pressrelease samt är tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida under IR – Finansiella Rapporter – Årsredovisningar.

Länk:
https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 15 april 2024, kl. 15:00 CET.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi drygt 600 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss