Vi digitaliserar hälso & sjukvårdssektorn​

Standardiserad digital arbetsplats för svensk sjukvård

Inera har uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse regioner och kommuner med digital infrastruktur och arkitektur. En del av Ineras leverans är att förse offentlig sektor med en standardiserad e-klient (en vid varje tidpunkt aktuell version av Microsofts operativsystem med tillhörande certifierade applikationer samt specifikation på hur IT-miljön ska vara uppsatt för att e-klienten ska fungera). Inera använder vårt specialistbolag Anytrust för att vidareutveckla och förvalta e-klientkonceptet. Inera använder också vårt specialistbolag Netgain för automatisera beställningar och fakturering av verksamhetsnära tjänster.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Automation av IT-tjänster och fakturering

Region Stockholm har sedan 2013 använt vårt specialistbolag Netgain för beställningsautomation av arbetsplatsrelaterade IT-tjänster. Det innebär att Netgian utvecklar och förvaltar en intern kundportal och digital tjänstekatalog som gör att regionens medarbetare kan beställa behörigheter, applikationer och hårdvara som sedan automatiskt faktureras regionens enheter. Lösningen spar regionen stora mängder tid och pengar samtidigt som den ökar den interna servicegraden. Vad gäller behörigheter och automatisk leverans av applikationer använder lösningen tjänster från vårt specialistbolag Anytrust.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Automation av interna tjänster

Region Skåne har sedan 2008 använt vårt specialistbolag Netgain för beställningsautomation. Det innebär att Netgain utvecklar och förvaltar en intern kundportal och digital tjänstekatalog som gör att regionens medarbetare kan beställa IT-nära tjänster, såsom allt från behörigheter till ny hårdvara. Lösingen hanterar cirka 300 000 automatiserade beställningar i månaden och spar regionen enorma mängder tid och pengar samtidigt som den ökar den interna servicegraden. Vad gäller behörigheter och automatisk leverans av applikationer använder lösningen tjänster från vårt specialistbolag Anytrust.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Säker IT-infrastruktur för Nordic Medtest

Nordic Medtest utför testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-tjänster inom vård och omsorg. Vården ställer höga krav på regulatiorisk säkerhet, tillgänglighet, svarstider och support. Genom ett samarbete med vårt specialistföretag CloudPro checkades de rutorna snabbt av när datalagring och hårdvara flyttades in i bolagets moderna datacenter.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss