CombinedX deltar på Redeye Consulting Event den 11 maj

CombinedX deltar på Redeye Consulting Event den 11 maj med presentation av VD Jörgen Qwist.

Länk till arrangemanget där agenda och tid finns på: https://www.redeye.se/events/882389/redeye-theme-consultants

Möjlighet att se eventet digitalt kommer att finnas via ovanstående länk samt att inspelning av eventet läggs ut på vår hemsida i efterhand: https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/investerarpresentationer/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den torsdagen den 6 april kl. 10:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss