Om CombinedX

En magisk kombination av expertis

Vi är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, att skapa ökad konkurrenskraft genom användning av digital teknik och affärskunnande. Vi gör det genom att automatisera affärsflöden och processer från kundinteraktion till produktion, med data som förändringsdrivare och skalbara molnplattformar som möjliggörare.

Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis.

 

Nasdaq ESG Transparency Partner 2023 Badge

 

CombinedX är också certifierade som "Nasdaq ESG Transparency Partner" då vi varje år delar vi vår ESG*-data med Nasdaq.


* ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

 

CombinedX är även en del av Handelskammaren Värmland.
Genom sitt engagemang är CombinedX med och gör Värmland till en ännu bättre plats, för företagen och människorna som bor här.

 

Handelskammaren Värmland Medlemsbevis Logo

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss