CombinedX-bolaget Netgain skriver flerårigt avtal med Svenska Kraftnät

Netgain har tillsammans med Atea tecknat ett flerårigt avtal med Svenska Kraftnät för att digitalisera och automatisera organisationens ärendehanteringssystem.

Svenska Kraftnät är den myndighet i Sverige som ansvarar för att landets elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Det innebär att Svenska Kraftnät både underhåller och utvecklar stamnätet för el för att tillgodose såväl nuvarande som framtida behov på bästa möjliga sätt. Svenska kraftnät arbetar även för att elförbrukningen ska hållas i proportion till elproduktionen samt att handeln med el ska kunna ske på ett smidigt sätt.

  - Lösningen är ett digitalt framtidssäkert systemstöd för ärendehantering och processautomatisering, som är kostnadseffektivt och stödjer systematisk uppföljning av ärenden. Den omfattar färdiga moduler för såväl IT Service Management (ITSM) som HR och fastighetsförvaltning, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain.

Det långsiktiga samarbetet skapar möjligheter att jobba mer proaktivt för att driva på takten av den digitala automatiseringen inom Svenska Kraftnät.

  - Vi jobbar alltid nära och långsiktigt med våra kunder och samarbetspartners för att skapa förutsättningar att lyckas med digitaliseringen. Relationen med ATEA har stärkts genom åren och vi samarbetar kring flera kunder och leveranser i Sverige. Vi ser med stor tillförsikt fram mot denna möjlighet på Svenska Kraftnät, säger Mats Berthem, VD på Netgain.

FÖR MER INFORMATION

Mats Berthem, VD Netgain AB AB, mats.berthem@netgain.se, 070-347 62 53
Thomas Browall, Försäljningschef Netgain AB, thomas.browall@netgain.se, 070-836 42 04

 

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 12 augusti 2022 kl. 13.00 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp.  områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss