CloudPro går samman med Nethouse

CombinedX-bolagen CloudPro och Nethouse går samman under Nethouse varumärke. Sammangåendet stärker Nethouse erbjudande och marknadsposition inom utveckling och drift av affärskritiska IT-miljöer.

Bolagen kommer verka som ett från och med dagens datum och legalt kommer CloudPro fusioneras in i Nethouse senare under året.

- ”Marknaden efterfrågar svenska leverantörer som på ett trovärdigt sätt kan ta ansvar för affärskritiska applikationer och IT-miljöer inom landets gränser, med CloudPros driftverksamhet så blir Nethouse än mer konkurrenskraftigt på den marknaden”, säger Jörgen Qwist, vd CombinedX.

Hans Dahlberg, vd för Nethouse, är vd för den gemensamma verksamheten.

- ”Samgåendet stärker Nethouse varumärkeserbjudande “Vi utvecklar och tar ansvar för applikationer och IT-miljöer som alltid måste fungera”.  Vi har de senaste åren upplevt en ökad efterfrågan på tjänster från kunder med höga krav på säkerhet och tillförlitliga IT-lösningar i kritiska miljöer både i privat och i offentlig sektor. Den oroliga omvärldssituationen har ställt krav på svenska företag och organisationer att i än större utsträckning lagra och skydda data inom landets gränser. Med CloudPros produktportfölj kan vi nu erbjuda högkvalitativa lösningar för dessa behov.” säger Hans Dahlberg, vd Nethouse.

CloudPros nuvarande vd Anders Rådman axlar rollen som Försäljningsdirektör i Nethouse.

- ”Samgåendet är naturligt, Nethouse har sedan tidigare expertis inom Systemutveckling, Automation, IT-infrastruktur, Business Intelligence, Molntjänster och Säkerhet. CloudPro har å sin sida specialistkompetens inom drift, support och IT-infrastruktur. Sammantaget skapar det möjligheter till en större helhetsleverans samtidigt som det utökar leveranskapaciteten såväl med antal individer som geografiskt.”, säger Anders Rådman, tillträdande försäljningsdirektör Nethouse.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 16 augusti 2022 kl. 09:00 CET.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp.  områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss