CombinedX tidigarelägger kvartalsrapport Q4/2023 till onsdag 7 februari kl. 08:30

CombinedX kommer av planeringsskäl att tidigarelägga kvartalsrapporten för Q4/2023 (bokslutskommunikén) till att släppas på onsdag 7 februari kl. 08.30 (tidigare datum var 15 februari 2024).

Med anledning av detta flyttas också investerarpresentation och frågestund runt rapporten till att i stället hållas på onsdag 7 februari, kl. 09:30 – 10:00 (tidigare datum var 15 februari 2024).

Samma länk för anmälan till detta gäller;
https://visualised-se.zoom.us/webinar/register/WN_BvMYXxtQSE-gwF8b3W8-Yw#/registration

.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Anna Hedström, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den söndagen den 4 februari kl. 22.15.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom
sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss