Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB blir Smartsmiling AB

De två bolagen Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB – som båda ingår i Combined Excellence-koncernen - går nu samman och bildar ett nytt bolag.

”Förändringen är kunddriven. Efter dialog med kunder är det uppenbart att vi gemensamt kan leverera mer kundnytta och en starkare helhet”, säger Smartsourcing AB’s VD Andreas Warg.

Det nya bolagsnamnet är Smartsmiling AB. Affärsidén är att erbjuda de tjänster som behövs för att arbetsgivare fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för effektiva, säkra och stimulerande arbetsplatser. Bolaget kommer att leverera tjänster längs kedjan från strategi, migrering, setup, automation, identitet till utbildning och löpande utveckling.

”Efterfrågan på den här typen av heltäckande lösningar är väldigt stark just nu. Den drivs av förändringar i arbetssätt och av en mycket snabb teknikutveckling”, säger Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD för Smiling Workplaces AB.

”Fusionen av bolagen möjliggör och accelererar bolagens ambition att skapa spets på marknaden inom digitalisering baserat på modern Microsoft-teknologi”, säger Rikard Boström, styrelseordförande Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB.

  
För ytterligare information

Andreas Warg, VD Smartsourcing
Telefon +46 70-5911466, e-post: andreas.warg@smartsourcing.se

Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD Smiling Workplaces
Telefon +46 70-2580770, e-post: anette.lonnberg@smilingworkplaces.com

Rikard Boström, Styrelseordförande Smartsourcing AB, Smiling Workplaces AB
Telefon +46 76-8555713, e-post: rikard.bostrom@combinedexcellence.com

___________________________________________________________________________

Combined Excellence AB består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering, vart och ett med en tydlig spets och leveranser djupt inne i kundens kärnprocesser. Koncernen består idag av bolagen Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Dynamo, Two, Sitedirect samt Smartsourcing och Smiling Workplaces som nu går samman till Smartsmiling. Koncernen växer snabbt och omsätter ca 650 mkr per år.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss