Hur gör man världen lite bättre?

Mänsklighetens stora utmaning är att sluta överskrida de gränsvärden som planeten ställt upp för oss, vi måste göra mer med mindre. Digitalisering är en nyckel i det omställningsarbetet. Vår roll är att hjälpa våra kunder att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, som att göra deras försäljning, produktion och administration effektivare i alla led.

Det sparar resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. Vi kan kalla den positiva påverkan på klimat och miljö för vårt ”handavtryck”. Hur stort vårt handavtryck är idag vet vi dock inte, och vi vet ännu inte hur vi ska kunna mäta och redovisa på ett trovärdigt sätt. Vad vi gör och kan göra är att lyfta fram exempel på när kunder gör mer med mindre med vår hjälp.

Vad gäller vårt ”fotavtryck” – de resurser vi själva förbrukar och de klimatutsläpp vi förorsakar redovisar vi tillsammans med våra mål gällande sänkta klimatutsläpp samt vårt arbete i övriga hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport 2022.

imageinoh9.png

Som medlemmar i branschorganisationen Digitaliseringskonsulterna utvecklar vi också tillsammans med andra konsultbolag en ambitiös klimatagenda för att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb klimatomställning.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss