Hur gör man världen lite bättre?

Mänsklighetens stora utmaning är att sluta överskrida de gränsvärden som planeten ställt upp för oss, vi måste göra mer med mindre. Digitalisering är en nyckel i det omställningsarbetet. Vår roll är att hjälpa våra kunder att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, som att göra deras försäljning, produktion och administration effektivare i alla led.

Det sparar resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. Vi kan kalla denna positiva påverkan på klimat och miljö för vårt ”handavtryck”. Hur stort vårt handavtryck är idag vet vi dock inte, och vi vet ännu inte hur vi ska kunna mäta och redovisa det på ett trovärdigt sätt. Vad vi kan göra är att lyfta fram exempel på när kunder gör mer med mindre med vår hjälp.

Snart hoppas vi kunna redovisa ett antal sådana exempel här.
Vad gäller vårt ”fotavtryck” – de resurser vi själva förbrukar och de klimatutsläpp vi förorsakar – är vår ambition att kunna redovisa dem för första gången våren 2022 i vår hållbarhetsrapport för 2021. Där och då ska vi också kunna redovisa våra mål gällande sänkta klimatutsläpp samt vårt arbete i övriga hållbarhetsfrågor.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss