CombinedX deltar på Redeye Technology Day

CombinedX deltar på Redeye Technology Day onsdagen den 22 november med presentation av VD Jörgen Qwist. Evenemanget hålls på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm och Jörgens dragning sker kl. 16.05.

Länk till arrangemanget där agenda och tid finns på: https://www.redeye.se/events/915588/redeye-technology-day-2023
 

Möjlighet att se eventet digitalt kommer att finnas via ovanstående länk samt att inspelning av eventet läggs ut på vår hemsida i efterhand: https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/investerarpresentationer/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den fredagen den 10 november kl. 10:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss