Ordförande

Niklas Hellberg

+46 70 713 49 49

Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Grundare och VD i dåvarande Hellberg Consulting, Netgain, samt tidigare VVD Ninetech. Tidigare styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag mellan 1993–2018.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande Ninetech AB, Helltech AB, COMIT AB samt ledamot i Soundation AB.

Aktieinnehav

1 038 287 st.

Ledamot

Grundare och medlem i koncernledningen sedan 2013. Ledande befattningar på Accenture, Microsoft & Tieto. VD Ninetech AB. Styrelseledamot och ordförande i flertalet av koncernens bolag sedan 2013.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande Viewbase AB, TWO AB och I2Biz AB, Ledamot CloudPro AB, Exact MCG Group AB.

Aktieinnehav

903 382 st.

Ledamot

Ledamot sedan 2019. Civilekonom med stor erfarenhet från börsnoterade företag i Sverige , Norge och Canada. För nuvarande CFO, V.Group. Tidigare i finans och operativa roller inom Eltel Networks AB, Trelleborg AB, Boliden AB, Assa Abloy AB och Wilh Wilhemsen ASA.

Övriga styrelseuppdrag:

FBK Karlstad och JPT&Partners AB

Aktieinnehav

14 000 st.

Ledamot

Ledamot sedan 2018. Mer än 20 års erfarenhet av HR-frågor i olika frågor och ledande befattningar inom större internationella bolag. För närvarande CHRO, Tyréns AB.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot Hifab AB.

Aktieinnehav

0 st.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta mig