Ordförande

Född 1964. Tillträdesår 2013.

Erfarenhet

Medgrundare och styrelseordförande sedan grundandet 2013. Verksam i snart 40 år som entreprenör med de senaste 35 åren inom IT branschen. Bland annat forskningsingenjör på dåvarande försvarets forskningsanstalt, VD Hellberg Consulting AB, VD Netgain AB, Projektledare, key account manager Information Highway AB sedermera Adcore AB. vVD, marknadschef, Digital strateg samt key account manager, Ninetech AB. Marknadschef Combined Excellence AB.

Sysselsättning

Styrelseordförande Helltech AB, styrelseordförande Comitab AB, Styrelseledamot Soundation AB.

Innehav i CombinedX

807 804 aktier.

Övrigt

Niklas Hellberg är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Född 1962, invald 2022.

Erfarenhet

Stor erfarenhet från styrelsearbete och VD-skap inom IT, Digitalisering och Media i Sverige och internationellt. Tidigare befattningar bl.a. VD Cybercom Group, VD Cision AB, VD Mandator AB, VD Cell Network AB, Branch Manager Cap Gemini. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Sysselsättning

Egen verksamhet samt styrelseordförande i Nohau Solutions AB och styrelseledamot i JCE Group AB, Lernia AB, Pinja Group Oy, RFSU AB.

Innehav i CombinedX

118 496 aktier.

Övrigt

Niklas Flyborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Född 1963. Tillträdesår 2019.

Erfarenhet

Stor erfarenhet från olika börsnoterade miljöer och internationellt verksam inom bolag i Europa och Nordamerika. För nuvarande CFO, V.Group ltd. Tidigare i finans och operativa roller inom Eltel Networks AB, Trelleborg AB, Boliden AB, Assa Abloy AB och Wilh Wilhelmsen ASA.

Sysselsättning

Group CFO, V.Group Ltd.

Innehav i CombinedX

14 000 aktier.

Övrigt

Petter Traaholt är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Född 1971. Tillträdesår 2018.

Erfarenhet

20 års erfarenhet av professional services och organisationsutveckling. HR Direktör 9 år i börsnoterade Sweco AB.

Sysselsättning

CHRO, Tyréns AB.

Innehav i CombinedX

0 aktier.

Övrigt

Jessica Petrini är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Född 1960. Tillträdesår 2021.

Erfarenhet

Medgrundare och tidigare VD/Koncernchef för dotterbolaget Elvenite AB. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Erfarenhet från ledande befattningar och operativa roller inom Ovako Steel och Intentia/Lawson. Tidigare styrelseledamot i Ninetech AB, Elvenite AB och Nethouse Sverige AB.

Sysselsättning

Verksamhetskonsult, Kory AB.

Innehav i CombinedX

382 800 aktier.

Övrigt

Johan Gotting är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Född 1963. Tillträdesår 2021.

Erfarenhet

Civilekonom, entreprenör och medgrundare till flera IT-bolag, bl.a. Nethouse och börsnoterade Precio Fishbone. Verksam sedan 35 år i IT-branschen. Har tidigare bl.a. arbetat som försäljningschef och managementkonsult inom digitalisering samt koncern-VD och senare styrelseordförande i Nethouse. Stor erfarenhet av styrelsearbete, både i börsnoterade och onoterade bolag samt startup-bolag.

Sysselsättning

VD i Peridot Group AB, vice ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen, ordförande i Nercia Utbildning AB.

Innehav i CombinedX

799 838 aktier.

Övrigt

Joakim Alkman är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss