Ordförande

Niklas Hellberg

+46 70 713 49 49

Född 1964. Tillträdesår 2013.

Erfarenhet

Medgrundare och styrelseordförande sedan grundandet 2013. Verksam i snart 40 år som entreprenör med de senaste 35 åren inom IT branschen. Bland annat forskningsingenjör på dåvarande försvarets forskningsanstalt, VD Hellberg Consulting AB, VD Netgain AB, Projektledare, key account manager Information Highway AB sedermera Adcore AB. vVD, marknadschef, Digital strateg samt key account manager, Ninetech AB. Marknadschef Combined Excellence AB.

Sysselsättning

Styrelseordförande Helltech AB, Styrelseordförande Comitab AB, Styrelseledamot Soundation AB.

Innehav i CombinedX

550 596 aktier.

Övrigt

Niklas Hellberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Christian Hellman

Född 1981. Tillträdesår 2023.

Erfarenhet

Lång erfarenhet från finansbranschen. Aktieanalytiker under åren 2006-2020 på bl.a. Carnegie, Nordea och Erik Penser. Ansvarig för investeringar på investmentbolaget Edastra, grundat av Robert Ahldin, sedan 2020. Civilekonom, Ekonomihögskolan i Lund.

Sysselsättning

VD, Edastra AB.

Innehav i CombinedX

0 aktier.

Övrigt

Christian Hellman är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Jessica Petrini

+46 73 412 66 45

Född 1971. Tillträdesår 2018.

Erfarenhet

20 års erfarenhet av professional services och organisationsutveckling. HR Direktör 9 år i börsnoterade Sweco AB.

Sysselsättning

CHRO, Tyréns AB.

Innehav i CombinedX

0 aktier.

Övrigt

Jessica Petrini är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Joakim Alkman

+46 702 11 83 01

Född 1963. Tillträdesår 2021.

Erfarenhet

Civilekonom, entreprenör och medgrundare till flera IT-bolag, bl.a. Nethouse och börsnoterade Precio Fishbone. Verksam sedan 35 år i IT-branschen. Har tidigare bl.a. arbetat som försäljningschef och managementkonsult inom digitalisering samt koncern-VD och senare styrelseordförande i Nethouse. Stor erfarenhet av styrelsearbete, både i börsnoterade och onoterade bolag samt startup-bolag.

Sysselsättning

VD i Peridot Group AB, vice ordförande i Länsförsäkringar Bergslagen, ordförande i Nercia Utbildning AB.

Innehav i CombinedX

795 588 aktier.

Övrigt

Joakim Alkman är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Johan Gotting

+46 761 35 45 01

Född 1960. Tillträdesår 2021.

Erfarenhet

Medgrundare och tidigare VD/Koncernchef för dotterbolaget Elvenite AB. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Erfarenhet från ledande befattningar och operativa roller inom Ovako Steel och Intentia/Lawson. Tidigare styrelseledamot i Ninetech AB, Elvenite AB och Nethouse Sverige AB.

Sysselsättning

Verksamhetskonsult, Kory AB.

Innehav i CombinedX

382 800 aktier.

Övrigt

Johan Gotting är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ledamot

Niklas Flyborg

+46 705 94 96 78

Född 1962, invald 2022.

Erfarenhet

Stor erfarenhet från styrelsearbete och VD-skap inom IT, Digitalisering och Media i Sverige och internationellt. Tidigare befattningar bl.a. VD Cybercom Group, VD Cision AB, VD Mandator AB, VD Cell Network AB, Branch Manager Cap Gemini. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Sysselsättning

Egen verksamhet samt styrelseordförande i Nohau Solutions AB och styrelseledamot i JCE Group AB, Lernia AB, Pinja Group Oy, RFSU AB.

Innehav i CombinedX

118 496 aktier.

Övrigt

Niklas Flyborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss