CombinedX-bolaget Absfront nominerad till årets partner inom CRM av Microsoft Sverige

CombinedX-bolaget Absfront har av Microsoft i Sverige blivit nominerad till ”Partner of the Year” inom kategorin Business Applications – Customer Experience vilket syftar på Microsofts affärsapplikationer inom CRM. Genom nomineringen visar Microsoft att man anser att Absfront är en ledande CRM-partner i Sverige utifrån bolagets insatser under senaste året.

Den globala CRM-marknaden bedöms enligt marknadsanalysförtaget Research and Markets” vara det starkaste tillväxtsegmentet inom IT & Telekom fram till 2030 med en årlig tillväxt på ca 14% med en potentiell global marknad 2030 om 163 miljarder USD. På denna marknad räknar analysföretagen Forrester och Gartner att Microsoft med sin CRM-plattform, Microsoft Dynamics 365, är ledande på denna marknad.

- ”Vi har till skillnad mot många andra IT-företag tydligt valt en CRM-plattform som vi arbetar med då vi med mer än 120 års samlad erfarenhet från CRM-marknaden anser att Microsoft har den bästa lösningen för såväl mindre som större företag. En satsning som gjort att vi under de senaste åren uppfyller kriterierna för att vara ett tillväxtföretag, där vi sannolikt är den snabbast växande Microsoft-partnern inom CRM-området med många nya och nöjda kunder som följd, säger Sebastian Merlöv, VD på Absfront”

Absfront är sedan början av 2023 en del av CombinedX-koncernen där flera av systerbolagen dels har Microsoft som en viktig partner men där huvuddelen har som affärsidé att på olika sätt stödja digitaliseringen av kundrelationer och kundresan.

- ”Nomineringen är ett erkännande från Microsoft att vår satsning på att samarbeta med andra Microsoft-partners och att till skillnad från många andra kollegor i branschen ha tydliga paketerade erbjudanden mot marknaden som gör det enkelt för kunder att ta till sig Microsofts CRM-lösningar på ett snabbt och effektivt sätt. Där all ny teknik som stöttar hela kundresan med bland annat stöd av Artificiell Intelligens kan realiseras tidigt i ett projekt, säger Sebastian Merlöv, VD på Absfront”

Om Absfront

Absfront är ett specialistföretag inom CombinedX-koncernen som med tjänster och egenutvecklade add-ons hjälper våra kunder att skapa kundresor och CRM-lösningar utan begränsningar. Absfront är en ledande Microsoft-partner inom CRM i Sverige med ambition att ta en ledande position i Norden.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Sebastian Merlöv, VD Absfront, sebastian.merlov@absfront.com, 070-517 94 03  

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdagen den 3 oktober kl. 09.00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss