Från forskning till framsteg: CombinedX-bolaget Elvenite och Lantmännen BioAgri förvandlar fröbehandling med AI

Lantmännen BioAgri och Elvenite tar nu klivet från forskningsprojekt till verklig tillämpning genom att implementera AI i fröbehandlingsprocessen. Det gemensamma projektet, Speed Seed, som initierades för att utforska maskininlärningspotentialen i effektivisering av fröanalys inför ThermoSeed-behandling, har nått en milstolpe där AI nu spelar en central roll i att snabba upp och förbättra fröbehandlingsprocessen.

ThermoSeed, en miljövänlig metod för utsädesbehandling, har varit en del av Lantmännen BioAgri’s hållbarhetsarbete sedan 2006. Genom att sammanföra Lantmännens omfattande datainsamling med Elvenites teknologiska expertis, har en maskininlärningsmodell utvecklats för att förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för olika utsädespartier.

- ”Framstegen vi har gjort genom detta samarbete är imponerande. Tack vare AI kan vi nu förutse den bästa behandlingsintensiteten med en hög grad av noggrannhet. Detta är ett stort steg framåt som kommer att bidra till en mer effektiv och hållbar utsädesbehandling”, säger Mathias Dyberg VD på Elvenite.

Modellen, som nu är integrerad i Lantmännen Bioagris IT-arkitektur, har visat sig kunna förkorta analysfasen och öka noggrannheten i förutsägelserna av den optimala behandlingsintensiteten. För en tredjedel av utsädespartierna, där modellen är som mest konfident, uppnår den en imponerande noggrannhet på 99% i sina förutsägelser.

- ”Effektivare utsädesanalyser är en mycket viktig framgångsfaktor för oss och det är mycket glädjande att se hur AI och Machine Learning kan vara till nytta inom jordbruket och bidra till att lösa riktiga utmaningar”, säger Christian Thaning, vice vd på Lantmännen BioAgri.

Speed Seed-projektet har utvecklats från en explorativ pilotstudie till en lösning som nu är redo att stegvis börja bidra till den dagliga verksamheten. Detta exemplifierar hur partnerskapet mellan Elvenite och Lantmännen BioAgri har lyckats övervinna utmaningarna och skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad lösning för utsädesbehandling med hjälp av AI.

För mer information

Mathias Dyberg, VD på Elvenite                       Christian Thaning, VVD på Lantmännen BioAgri
E-post: mathias.dyberg@elvenite.se                 E-post: Christian.Thaning@lantmannen.com
Tfn: 073-978 92 81                                            Tfn: + 46 10 556 18 75

 

Elvenite – Vi gör livsmedelsindustrin smartare
Stort kunnande om hur digitaliseringens möjligheter kan förbättra företags resultat gör Elvenite till det självklara valet för digital transformation inom livsmedelsindustrin. Genom att kombinera branschkunskaper med teknisk expertis möter vi bolag där de är idag och tar de till nästa nivå.

Lantmännen BioAgri
Lantmännen BioAgri är en del av Lantmännen. Vi utvecklar och marknadsför produkter med unik miljövänlig teknologi. I sortimentet ingår bekämpningsmedel, växtnäring och produkter för tillväxtstimulering. Våra produkter bidrar till ett lönsamt och hållbart jordbruk.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdagen den 17 oktober kl. 17.00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss