Internhandel mellan insynspersoner

Idag har ett större insynsköp och en lika stor insynsförsäljning gjorts i CombinedX aktie. Bolagets för närvarande största aktieägare Edastra AB har förvärvat 250 000 aktier av CombinedX styrelseordförande Niklas Hellberg till priset 41,5 kr per aktie. Efter affären äger Edastra 1 494 083 aktier och Niklas Hellberg privat och via bolag 550 596 aktier.

- ”Vi vill öka vårt ägande i CombinedX då vi tror att bolagets och branschens framtidsutsikter är goda. Vi avser vara en långsiktig och aktiv ägare i CombinedX” säger Christian Hellman VD för Edastra AB och styrelseledamot i CombinedX.

- ”Jag behöver sälja en del av mitt innehav av privata skäl och det känns då bra att göra det till Edastra som är en långsiktig ägare och som också sitter i vår styrelse. Jag har kvar större delen av mitt innehav i CombinedX och mitt förtroende för bolaget är orubbat. Jag ser fram emot att fortsätta jobba hårt och bidra via styrelsen till vår resa mot vår vision att bygga Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering” säger Niklas Hellberg, styrelsens ordförande i CombinedX.

KONTAKTPERSONER

Björn Magnusson, IR-ansvarig, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag 23 februari 2024 kl. 18.00 CET.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 580 specialister i Sverige och Finland.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss