CombinedX-bolagen Redway och Absfront går samman och blir en ledande aktör på svenska marknaden för helhetslösningar inom Customer Experience

CombinedX-bolaget Redway blir nu en del av systerbolaget Absfront. Genom sammangåendet skapas en ledande aktör på svenska marknaden för företag och organisationer som vill utveckla sina verksamheter med såväl förbättrade arbetssätt som modern teknik i syfte att stärka sina kundrelationer längs hela kundresan.

Sammanslagningen innebär att bolagen gemensamt förstärker förmågan att hjälpa kunder att upphandla, implementera och förvalta verksamhetskritiska IT-lösningar, som är en del av Redways verksamhet, till att nyttja den senaste tekniken från Microsoft med bl.a. Microsoft Dynamics 365 CE, Azure integrationer och Power Platform där Absfront är en ledande aktör i Sverige.

Upphandlingstjänster kommer fortsatt finnas kvar som en tydlig och oberoende affärspart under varumärket Redway, övriga tjänster samlas som olika erbjudanden under Absfronts varumärke. Redan under Q4 2023 blir Redway ett dotterbolag till Absfront för att under H1 2024 fusioneras till ett gemensamt bolag med Redway som bifirma.

  • "Vi har sett en allt större efterfrågan från kunderna att få växelverkan mellan teknik och verksamhetskunnande för att maximera effekten av de IT-lösningar som har fokus på att förbättra kundrelationer och optimera arbetssätt inom dessa områden. Absfront är redan idag en ledande specialist på svenska marknaden inom Microsoft Dynamics 365, Azure integrationer och Power Platform. Konsulterna på Redway har i sin tur en unik verksamhetskunskap inom upphandling och implementation med tonvikt på kundservice och eftermarknad. Tillsammans blir vi den största och mest kompletta leverantören med experter på plats i Sverige inom dessa områden, säger Sebastian Merlöv, vd Absfront"
  • ”Vi förvärvade Redway hösten 2022 och bolaget har sedan dess haft en god utveckling. Samtidigt ser vi vilken potential det finns i att gifta samman Absfronts teknikkunskap med Redways verksamhetsförståelse. Vi skapar nu en väldigt slagkraftig leverantör specialiserade på ett område där vi ser att det finns massor att göra. Alla företag och organisationer som har många kunder behöver nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa konkurrenskraftiga kundresor, inte minst nu när nya AI-verktyg lanseras i hög takt. Jag vill också passa på att tacka Redways avgående vd Maria Lindell för ett utmärkt arbete, säger Jörgen Qwist, vd CombinedX”  
  • ”Sammangåendet med Absfront är spännande då vi länge sett stora möjligheter kring hur våra kunders verksamheter kan utvecklas tillsammans med den senaste tekniken för att förbättra såväl processer, arbetssätt som deras kundrelationer. Nu blir vi 60 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö som tillsammans kan stötta våra gemensamma kunder i denna utveckling, säger Maria Lindell, avgående vd Redway"

Om Redway Sverige AB

Redway Sverige AB är en ledande inom att skapa förutsättningar att leverera på företags varumärkeslöfte genom att hjälpa till att skapa positiva kundrelationer och optimera kundinteraktioner.

Om Absfront AB

Absfront AB är ett konsult- och produktbolag som hjälper företag och organisationer att utveckla integrerade kundupplevelser utan begränsningar. Bolaget är ledande expert i Sverige på Microsoft Dynamics 365 CE, Azure Integrations & Power Platform med kunder som återfinns i hela Norden.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, vd, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Sebastian Merlöv, vd Absfront, sebastian.merlov@absfront.com, 070-517 94 03  

Maria Lindell, vd Redway, maria.lindell@redway.se, 076-282 87 36

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den torsdagen den
9 november kl. 09:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss