Ersättningsutskott, (EU)

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott, vars uppgifter bland annat är att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till CombinedX ledande befattningshavare.

I enlighet med Nasdaqs rekommendationer för First North Premier Growth Market har CombinedX styrelse beslutat att följa Bolagskoden och har därför inrättat ett ersättningsutskott bestående av:

  • Niklas Flyborg, Ordförande
  • Jessica Petrini
  • Niklas Hellberg

Vid behov adjungeras bolagets CFO, Anna Hedström och VD, Jörgen Qwist.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss