Delårsrapport CombinedX januari-mars 2021

Kvartalsrapport Q1 - 2021

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis. Koncernen hade per 31 mars 2021 cirka 400 medarbetare på tolv orter i Sverige och Norge.

Q1: 1 januari – 31 mars 2021

Nettoomsättning MSEK

Tillväxt

EBIT MSEK

EBIT-marginal

145,0

6,9%

13,9

9,6%

Perioden i sammandrag

Perioden 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 145,0 (135,6) MSEK.

  • EBIT uppgick till 13,9 (8,7) MSEK.

  • EBIT-marginal uppgick till 9,6% (6,4%).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 28,5 (17,1) MSEK.

  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,81 (0,60) SEK.

VD Jörgen Qwist kommentarer

En starkare rörelsemarginal och vårtecken i luften

Under årets första kvartal stärkte vi rörelsemarginalen (EBIT) och landade nästan på de 10 procent som vi satt upp som vårt finansiella resultatmål, glädjande! Omsättningen ökade med 7 procent, men den organiska tillväxten var negativ med nästan 9 procent. Att vi lyckats öka marginalerna trots en så kraftig inbromsning av intäkterna tycker jag är ett styrkebesked, vi har följsamt anpassat våra kostnader efter marknadens efterfrågan.

Och nu när våren kommit och vaccineringarna verkar bita på pandemin vågar vi börja se fram emot ett normalare liv, och en digitaliseringsmarknad som tar ordentlig fart. Många av våra bolag vittnar om sådana vårtecken. Den trånga sektorn kommer då bli kompetens. Det kommer att bli en hård fight om talangerna mellan oss konsultbolag.

Därför pågår ett stort arbete i flera av våra bolag att odla fram nya konsulter. Netgain har startat Netgain Campus som syftar till att ge högskolestudenter kompetens i plattformen ServiceNow. Elvenite, som under kvartalet utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser, skolar på samma sätt upp unga akademiker i affärssystemet Infor M3 samt i hur livsmedelsindustrin kan bli mer datadriven. Till hösten drar vi som koncern igång vårt andra gemensamma traineeprogram som kommer berika oss med många nya talanger.

En förutsättning för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för medvetna människor, unga som gamla, är att vi använder vår kompetens om digitalisering för att göra världen lite bättre. Ett steg i den riktningen tog vi nu i mars månad då vi var med och bildade föreningen Digitaliseringskonsulterna. Syftet med föreningen är att vara en positiv kraft i omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Få frågor är viktigare.

Jörgen Qwist
Vd och koncernchef

Finansiell kalender:
      
Årsstämma 6/5 2021      Jörgen Qwist, VD
Q1 6/5 2021      +46(0)70 834 28 34
Q2 19/8 2021     
Q3 4/11 2021      Håkan Cranning, CFO
Q4 17/2 2022      +46 (0)70 492 72 80

        
Denna information lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 13.00 CET.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss