CombinedX bjuder in till investerarpresentation och frågestund med anledning av Q1 rapporten.

Med anledning av offentliggörandet av CombinedX delårsrapport för januari till mars 2022 anordnas en investerarpresentation samt efterföljande frågestund via Microsoft Teams, torsdagen den 5 maj kl. 15:00-15.30. Rapporten publiceras den 5 maj, kl. 14:00.

VD/Koncernchef Jörgen Qwist presenterar rapporten för första kvartalet 2022.

För deltagande: mejla bjorn.magnusson@combinedx.com så skickas en teams-länk. 

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdagen den 26 april 2022 kl. 15:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss