CombinedX 20 största delägare

Ägardata uppdateras tre till sex bankdagar dagar efter inrapportering vid varje månadsskifte.

Namn Antal aktier Andel i %
Edastra AB 1 494 083 8,21%
Grenspecialisten Förvaltning AB 1 356 039 7,45%
Jörgen Qwist, privat och via bolag 1 145 429 6,29%
Joakim Alkman, privat och via bolag 799 838 4,4%
Björn Alpberg 719 715 3,96%
Ulf Sandlund, via bolag 669 182 3,68%
Spiltan Fonder AB 642 636 3,53%
Unionen 633 640 3,48%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 626 030 3,44%
Bostrom Consulting AB 585 183 3,22%
Niklas Hellberg, privat och bolag 558 004 3,07%
Oskar Godberg, privat och bolag 535 390 2,94%
Mats Lindqvist 500 000 2,75%
Cliens Kapitalförvaltning AB 476 190 2,62%
Jonas Rozenich 475 000 2,61%
Björn Magnusson, privat och via bolag 415 659 2,28%
Lars-Olof Hansson 412 151 2,26%
Swedbank Försäkring AB 386 511 2,12%
Lars Anders Tufvesson 330 150 1,81%
Westnordic Förvaltning AB 310 000 1,7%
Övriga ägare 4 038 413 28,17%
Summa 17 109 243 100%

Aktier totalt 17 109 243
20 största ägarna 13 070 830
Övriga ägare 4 038 413
Uppdaterat: 2024-04-30

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss