De 20 största delägarna per den 28 april 2023 var:

Namn

Aktier

Andel

Optioner

Edastra AB

1 244 083

7,3%

0

Grenspecialisten förvaltning AB

1 161 000

6,8%

0

Niklas Hellberg, privat och via bolag

807 804

4,7%

0

Joakim Alkman, privat och via bolag

799 838

4,7%

0

Nordnet Pensionsförsäkring AB

771 170

4,5%

0

Ulf Sandlund via bolag

768 382

4,5%

0

Björn Alpberg

719 715

4,2%

0

Spiltan Fonder AB

642 636

3,8%

0

Unionen

633 640

3,7%

0

Oskar Godberg, privat och via bolag

618 238

3,6%

45 000

Bostrom Consulting AB 569 183 3,3%

0

Mats Lindqvist 500 000 2,9%

0

Cliens Kapitalförvaltning AB 476 190 2,8%

0

Jonas Rozenich 475 000 2,8%

0

Jörgen Qwist, privat och via bolag 445 429 2,6%

750 000

Lars-Olof Hansson 412 151 2,4%

0

Björn Magnusson, privat och via bolag 405 698 2,4%

35 000

Swedbank Försäkring AB 384 551 2,3%

0

Anders Tufvesson 330 150 1,9%

0

Westnordic Förvaltning AB 310 000 1,8%

0

Övriga ägare

4 634 385

27%

289 601

 

 

 

 

Summa

17 109 243

100%

1 119 601

Aktier totalt

17 109 243

20 största ägare

12 474 858

Övriga ägare 

4 634 385

 

 

Utfärdade optioner per 230428

1 119 601

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss