Vi är ett konsultbolag som ägs av fem externa investerare samt ett stort antal av våra medarbetare. Idag är vi drygt 175 delägare. De 10 största delägarna per den 30 september i 2022 var:

Namn

Aktier

Andel

Optioner

Edastra AB

1 238 185

7,34%

0

Grenspecialisten förvaltning AB

1 133 762

6,72%

0

Niklas Hellberg, privat och via bolag

807 804

4,79%

0

Joakim Alkman, privat och via bolag

799 838

4,74%

0

Ulf Sandlund via bolag

768 382

4,55%

0

Nordnet Pensionsförsäkring AB

759 795

4,50%

0

Björn Alpberg

719 715

4,26%

0

Oskar Godberg, privat och via bolag

662 398

3,93%

45 000

Investment AB Spiltan

642 636

3,81%

0

Unionen

633 640

3,75%

0

Övriga ägare

8 709 337

51,61%

1 074 601

Summa

16 875 492

100%

1 119 601

Aktier totalt

16 875 492

10 största ägare

8 166 155

Övriga ägare 

8 709 337

 

16 875 492

Utfärdade optioner per 220930

1 119 601

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss