CombinedX 20 största delägare

Ägardata uppdateras tre till sex bankdagar dagar efter inrapportering vid varje månadsskifte.

Namn Antal aktier Andel i %
Edastra AB 1 244 083 7,27%
Grenspecialisten Förvaltning AB 1 161 000 6,79%
Niklas Hellberg, privat och bolag 808 004 4,72%
Joakim Alkman, privat och via bolag 799 838 4,67%
Ulf Sandlund, via bolag 770 382 4,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 765 834 4,48%
Björn Alpberg 719 715 4,21%
Spiltan Fonder AB 642 636 3,76%
Unionen 633 640 3,7%
Bostrom Consulting AB 585 183 3,42%
Oskar Godberg, privat och bolag 524 690 3,07%
Mats Lindqvist 500 000 2,92%
Cliens Kapitalförvaltning AB 476 190 2,78%
Jonas Rozenich 475 000 2,78%
Jörgen Qwist, privat och via bolag 445 429 2,6%
Lars-Olof Hansson 412 151 2,41%
Björn Magnusson, privat och via bolag 405 698 2,37%
Swedbank Försäkring AB 387 062 2,26%
Lars Anders Tufvesson 330 150 1,93%
Westnordic Förvaltning AB 310 000 1,81%
Övriga ägare 4 712 558 27,54%
Summa 17 109 243 100%

Aktier totalt 17 109 243
20 största ägarna 12 396 685
Övriga ägare 4 712 558
Uppdaterat: 2023-11-30

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss