Finansiell kalender

 • 18 aug 2023, kl. 08:30 – Kvartalsrapport Q2 2023
 • 18 aug 2023, kl. 10:30 – Investerarpresentation
 • 27 okt 2023, kl. 14:00 – Kvartalsrapport Q3 2023
 • 27 okt 2023, kl. 15:00 – Investerarpresentation
 • 15 feb, 2024, kl. 08:30 – Bokslutskommuniké Q4 2023
 • 15 feb, 2024, kl. 10:30 – Investerarpresentation

2023

 • 16 feb 2023, kl. 08:30 – Bokslutskommuniké Q4 2022
 • 16 feb 2023, kl. 10:30Investerarpresentation
 • 5 apr 2023, kl. 15:00 - Årsredovisning 2022 publiceras
 • 4 maj 2023, kl. 11:00 – Kvartalsrapport Q1 2023
 • 4 maj 2023, kl. 14:30Investerarpresentation
 • 4 maj 2023, kl. 15:00 – Årsstämma
 • 8 maj 2023 - Avstämningsdag för utdelning
 • 11 maj 2023 - Utdelning

2022

 • 17 feb 2022, kl. 09:00 – Bokslutskommuniké Q4 2021
 • Vecka 15 2022 - Årsredovisning 2021 publiceras
 • 5 maj 2022, kl. 14:00 – Kvartalsrapport Q1 2022
 • 5 maj 2022, kl. 15:00 - 15:30Investerarpresentation
 • 18 aug 2022, kl. 09:00 – Kvartalsrapport Q2 2022
 • 18 aug 2022, kl. 10:30 - 11:00 - Investerarpresentation
 • 3 nov 2022, kl. 08:30 – Kvartalsrapport Q3 2022
 • 3 nov 2022, kl. 10:00 – Investerarpresentation

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss