Finansiell kalender

  • 18 februari 2021 - Q4 2020 Bokslutskommuniké
  • Vecka 15, 2021 - Årsredovisning 2020
  • 6 maj 2021 - Årsstämma
  • 6 maj 2021 - Kvartalsrapport Q1 2021
  • 19 augusti 2021 - Kvartalsrapport Q2 2021
  • 4 november 2021 - Kvartalsrapport Q3 2021
  • 17 februari 2022 - Q4 2021 Bokslutskommuniké
  • 5 maj 2022 - Kvartalsrapport Q1 2022

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss