Finansiell kalender

  • 17 feb 2022, kl. 09:00 – Bokslutskommuniké Q4 2021
  • Vecka 15 2022 - Årsredovisning 2021 publiceras
  • 5 maj 2022, kl. 14:00 – Kvartalsrapport Q1 2022
  • 5 maj 2022, kl. 15:00 - 15:30Investerarpresentation
  • 5 maj 2022 – Årsstämma
  • 18 aug 2022, kl. 09:00 – Kvartalsrapport Q2 2022
  • 18 aug 2022, kl. 10:30 - 11:00 - Investerarpresentation
  • 3 nov 2022, kl. 08:30 – Kvartalsrapport Q3 2022
  • 3 nov 2022, kl. 10:00 – Investerarpresentation (bokningsdetaljer kommer 14 dagar innan)
  • 16 feb 2023, kl. 08:30 – Bokslutskommuniké Q4 2022

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss