CombinedX förvärvar 30 procent av SAP-specialisten Max21

CombinedX AB (publ) förvärvar 30 procent av aktierna i Max21 AB. Max21 är specialist-konsulter inom SAP med fokus på logistik. Förvärvet är ett steg mot CombinedX vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Köpeskillingen ska erläggas genom betalning av 4,5 MSEK i kontanter med en rättighet att förvärva ytterligare 19 procent respektive 51 procent av Bolagets aktier, förutsatt att bolaget möter vissa angivna mål.

Max21 grundades 2021 i Stockholm som ett specialistkonsultbolag inom SAP med fokus på logistik. Bolaget har idag 8 anställda och omsätter ca 18 MSEK per år med god lönsamhet och starkt tillväxt.  

  • Max21 har på kort tid visat att man kan bygga en konkurrenskraftig konsultaffär inom SAP med ett specialistkunnande inom logistik. Vi köper nu in oss i en spännande tillväxtresa tillsammans med bolagets entreprenörer.  Målbilden är att på några års sikt göra Max21 till ett helägt bolag i koncernen och vi hälsar alla medarbetare välkomna till vår familj, säger Jörgen Qwist, vd för CombinedX.
  • Vi gillar CombinedX idé att få nischade specialistbolag att samverka samtidigt som varje bolag ska stå på egna ben och utveckla ett eget starkt varumärke, det passar Max21 perfekt. Vi får en bredare plattform att jobba utifrån i vår resa att växa inom SAP och våra specialistområden, säger Björn Janson, VD Max21 AB
     

CombinedX förvärvar initialt 30 procent av aktierna av Max21 verksamhet för 4,5 MSEK i kontanta medel som finansieras utan upptagande av nya lån. Tillträdesdag var den 7 oktober 2022. Därtill har CombinedX rättighet att i två steg förvärva ytterligare 19 procent respektive 51 procent av bolagets aktier när bolaget möter vissa angivna tillväxt- och resultatmål.

Affären får ingen påverkan på CombinedX omsättning då Max21 blir ett intressebolag men den förväntas ge ett litet positivt bidrag till CombinedX rörelsemarginal 2022 och till vinst per aktie.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Janson, VD Max21,
bjorn.janson@max21.se, 076-877 49 00
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndag den 10 oktober 2022 kl. 08:30 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss