CombinedX-bolaget Elvenite utses till Sveriges bästa arbetsplats

CombinedX-bolaget Elvenite utses till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin medelstora organisationer med 50-249 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place To Work som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. Elvenite har kontor i Karlstad, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Elvenite, ett teknikkonsultbolag med syftet att ”göra livsmedelsindustrin smartare” har kvalificerat sig in på den prestigefyllda listan tre år i rad och utses i år till Sveriges bästa arbetsplats. Priset är ett erkännande för engagemanget i att skapa en arbetsmiljö där alla anställda trivs och kan utvecklas.

- ”Vi på Elvenite drivs av att ständigt utvecklas och utmanas både som bolag och som individ. Vill man verkligen skapa den bästa arbetsplatsen måste man vilja och orka göra detta varje dag. Vi är övertygade om att en arbetsplats i världsklass ger bättre förutsättningar för att skapa innovation, kundvärde och mod till att vara långsiktig. När medarbetarna känner sig sedda, behövda och uppmärksammas leder detta till att man presterar bättre och vi skapar mer värde till våra kunder, säger Mathias Dyberg”, VD i Elvenite.

Great Place To Work är en internationell organisation som årligen genomför världens största medarbetarundersökning med 19,8 miljoner medarbetare i 106 länder. Deras metoder och kriterier för utmärkelserna bygger på omfattande forskning om vad som skapar en bra arbetsplats. Elvenites starka arbetsplatskultur i kombination med tillväxt inom både ekonomi och hållbarhet har imponerat på juryn.

Förutom att vara ett erkännande för Elvenites framgångar, är utmärkelsen också en bekräftelse på att företagets strategi för att skapa långsiktig hållbarhet fungerar. Elvenite har arbetat målmedvetet med att utveckla arbetsplatskulturen och skapa en miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade, värderade och engagerade. Elvenite tror på att en blandning av olika åldrar, erfarenheter och bakgrunder som får växa och utvecklas tillsammans skapar starka team. På företaget arbetar nästan lika många kvinnor som män (46%), vilket högt jämfört med IT-branschen i stort där snittet är 23%.

- ”Nu siktar vi mot att bli världens bästa arbetsplats. Vi är övertygade om att vi ständigt behöver utveckla vår arbetsplats för att vara ett långsiktigt hållbart tillväxtbolag. Under åren har vi sett flera bevis på att vår företagskultur starkt bidragit till framgång. Om medarbetarna är engagerade, delar en gemensam målbild och känner sig trygga så frigörs en enorm kraft som hjälper våra kunder att lyckas”, avslutar Mathias.

Fullständig pressrelease hos Elvenite:
https://elvenite.se/blogg/news/elvenite-utses-till-sveriges-basta-arbetsplats.html
Artikel från Great Place to Work i Dagens industri:
https://www.di.se/brandstudio/great-place-to-work/har-far-cheferna-toppbetyg-av-alla-medarbetare/  

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Mathias Dyberg, VD Elvenite,
mathias.dyberg@elvenite.se, 073-978 92 81

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den fredagen den 24 mars kl. 08:30.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss