CombinedX meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma i CombinedX AB (publ) (”CombinedX”) den 14 december 2020 beslutades om antagande av långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, varigenom 1 030 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 emitterades, varav 980 000 teckningsoptioner förvärvades. Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 25,50 kronor under perioden från och med den 15 februari 2024 till och med den 15 mars 2024.

Totalt har 980 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 utnyttjats för teckning av 980 000 nya aktier i bolaget, vilket innebär att CombinedX tillförs 24 990 000 kronor.

Utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att Bolagets aktiekapital kommer att öka med 49 000 kronor, från 855 462,15 kronor till 904 462,15 kronor, och att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 980 000 aktier, från 17 109 243 aktier till 18 089 243 aktier, vilket innebär en utspädning om cirka 5,7% procent av antalet aktier och röster i bolaget.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den måndagen den 18 mars kl. 16:45.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss