Vi digitaliserar Myndigheter & kommuner

Agil och verksamhetsnära systemutveckling

Vårt specialistbolag Nethouse har sedan 2015 förvaltat och utvecklat Transportstyrelsens verksamhetssystem för järnväg. Nethouse leveransteam ansvarar för hela utvecklingsprocessen vilken inkluderar allt från arkitektur och programmering till projektledning och implementation. Teamet använder sig av agil arbetsmetodik (Scrum) och DevOps för att kontinuerligt utveckla systemet och bygga nya applikationer i Azure.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Mindre skadligt spelande med Spelpaus

2018 gav Spelinspektionen vårt specialistbolag Nethouse i uppdrag att bygga ”Spelpaus” – ett komplett system med en webbplatsfunktion där spelare får möjligheten att stänga av sig från spel och direktreklam. Tjänsten lanserades under 2019 och har blivit en succé där tusentals spelare skyddar sig själva från ett ovarsamt spelande. Nethouse agerar fortsatt som förvaltare av Spelpaus där kraven på prestanda och belastning är mycket stora då många spelar samtidigt vid exempel större idrottshändelser.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Införande av Service Configuration Management

Vår specialistbolag Netgain har sedan 2018 hjälpt Göteborgs stad till bättre kontroll av sin leverans av IT-tjänster. Samarbetet utgår från plattformen Servicenow och inleddes med ett projekt som syftade till att få bättre kontroll över all IT-utrustning i staden. Därefter har samarbetet fortsatt genom införandet av en strukturerad konfigurationshanteringsprocess för alla komponenter som IT-leveransen är beroende av.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Plan för digital transformation i Kommuninvest

Kommuninvest finansierar välfärden i Sveriges regioner och kommuner. När Kommuninvests ledningsgrupp bestämde sig för att skapa en samsyn kring sitt digitala nuläge samt sin digitala strategi började samarbetet med vårt specialistbolag Nethouse. Nethouse hjälpte Kommuninvest att göra en digital mognadsmätning samt en roadmap på hur Kommuninvest ska prioritera sina kompetenser och resurser för att accelerera sin digitala transformation.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss