CombinedX bjuder in till investerarpresentation och frågestund med anledning av Q2-rapporten

Med anledning av offentliggörandet av CombinedX kvartalsrapport Q2 2023, anordnas en investerarpresentation där VD/Koncernchef Jörgen Qwist presenterar rapporten. Efter presentationen kan frågor ställas.

Investerarpresentationen och frågestunden äger rum fredagen den 18 augusti, kl. 10:30 – 11:00.
(Q2 rapporten publiceras kl. 08:30 denna dag).

Anmälan till presentation/frågestund sker på:
https://visualised-se.zoom.us/webinar/register/WN_yd-NCKXPSSue5VL6-GhL2A

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdagen den 13 juni kl. 11:00.


Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 475 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss