Nu får Sveriges kommuner bättre koll på sin avfallshantering – CombinedX-bolaget Two levererar BI till Avfall Sverige

Avfall Sverige bevakar, utvecklar, informerar och påverkar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Two har tillsammans med Avfall Sverige tagit fram en BI-lösning i PowerBI som hjälper Sveriges kommuner till ännu bättre insikt och överblick över sin avfallshantering.

– Two är det självklara valet för oss för den fortsatta utvecklingen, säger Jenny Westin, Avfall Sverige.

Avfall Sverige verkar för att hantering av avfall sker på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön, både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas på ett sätt som främjar resurshushållning. Sedan 2008 har Avfall Sverige tillhandahållit ett webbaserat system för hantering av avfallsstatistik, kallat Avfall Web, till sina medlemmar. Syftet och målsättningen har alltid varit att medlemmarna, kommuner och avfallsbolag i Sverige, ska ha stor egennytta och mervärde av Avfall Web, att det ska ge enklare underlag och stöd för beslut. Många kommuner har dock upplevt att det är svårt att få fram uppgifter på ett lätt sätt.

Visualiseringar, rapporter och analyser förbättrar och förenklar

Two har hjälpt Avfall Sverige att utveckla rapporter och analyser i Power BI. Allt med målsättningen att förenkla för kommunerna, bland annat genom att göra det enklare att hitta och få fram data. Power BI ger större möjligheter till urval och även mer visuella rapporter med t ex kartor och diagram. De nya rapporterna gör det lättare att analysera och visualisera avfallsdata. Genom att använda BI för avfallshanteringen ser användarna i varje kommun nu statistiken på ett mer attraktivt och användarvänligt sätt. Det ger snabbare överblick av nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Alla visualiseringar interagerar med varandra, vilket ger en extra dimension i användningen. Nyckeltalen kommer väl till användning för att lättare förmedla ut information om verksamheten till personal, ledning och politiker i kommunen.

Mer information finns på: https://two.se/2022/bi-for-avfallshantering/
 

FÖR MER INFORMATION

Christofer Järlesjö, VD, Two, christofer.jarlesjo@two.se, 070-238 78 29

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 5 juli
kl. 12:30 CET.


Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp.  områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss