CombinedX bjuder in till investerarpresentation och frågestund med anledning av Q2-rapporten

Med anledning av offentliggörandet av CombinedX kvartalsrapport Q2 2024, anordnas en investerarpresentation där VD/Koncernchef Jörgen Qwist presenterar rapporten. Efter presentationen kan frågor ställas.

Investerarpresentationen och frågestunden äger rum fredagen den 19 juli 2024,
kl. 10:00 – 10:30 (Q2 rapporten publiceras kl. 08:30 samma dag).

Anmälan till presentation/frågestund sker på:

https://visualised-se.zoom.us/webinar/register/WN_IOf2uIceSKmmxqrBMwH2Kw

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 17 juni 2024, kl. 10:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss