CombinedX bjuder in till investerarpresentation och frågestund med anledning av Q3-rapporten

Med anledning av offentliggörandet av CombinedX kvartalsrapport Q3 2023, anordnas en investerarpresentation där VD/Koncernchef Jörgen Qwist presenterar rapporten. Efter presentationen kan frågor ställas.

Investerarpresentationen och frågestunden äger rum fredagen den 27 oktober, kl. 15:00 – 15:30.
(Q2 rapporten publiceras kl. 14:00 denna dag).

Anmälan till presentation/frågestund sker på:
https://visualised-se.zoom.us/webinar/register/WN_dy3kEH53RT2TRJGszR_-eg

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 10 oktober kl. 09:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss