COMBINEDX ÅRSREDOVISNING, HÅLLBARHETS-RAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2022

CombinedX årsredovisning inkl. årsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2022 har färdigställts och publiceras idag 5 april, 2023. 

Årsredovisningen finns bifogad denna pressrelease samt är tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida under IR – Finansiella Rapporter – Årsredovisningar.

Länk:
https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den
5 april 2023, kl. 15:00 CET.


Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss