CombinedX utser Anna Hedström till Ny CFO

CombinedX AB (publ) har utsett Anna Hedström till ny Chief Financial Officer (CFO). Anna tillträdde tjänsten 20 januari 2022 och kommer att vara medlem i bolagets koncernledning.

Anna Hedström var tidigare Group CFO på Särnmark Support AB. Tidigare erfarenheter är Director Pricing and Revenue Management Nordics på NETS A/S, CFO på Payzone Nordic AB, CFO på Resurs Bemanning CNC AB (noterat på OMX Nasdaq First North) samt Ekonomichef på AB Previa. Anna är född 1970 och har en civilekonomexamen från Luleå Tekniska universitet.

”Jag är mycket glad att få välkomna Anna till CombinedX. Anna har en bred erfarenhet både av att leda och driva finansorganisationer i tjänstesektorn och kommer att vara en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av CombinedX”, säger Jörgen Qwist, VD för CombinedX.

Anna efterträder Håkan Cranning som varit CFO sedan 2019. Håkan stannar kvar i koncernen i ny roll som koncernredovisningschef.

KONTAKTPERSONER

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sitt område. Tillsammans är vi ca 400 specialister på 10 orter i Sverige och Norge.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss