Vi digitaliserar tillverkande industri

En kompetenspartner för Epiroc

Vårt specialistbolag Nethouse har ett partnersamarbete med Epiroc sedan många år inom områdena IT-infrastruktur, dataanalys, beslutstöd samt applikationsutveckling. Epiroc bildades 2018 när Atlas Copco knoppade av sitt affärsområde inom gruv- och entreprenadutrustning. Epiroc fokuserar idag på digitalisering, automatisering och batteridrift. I den IT-tunga separationen från Atlas Copco tog Epiroc hjälp av Nethouse som bidrog med allt från projektledning till IT-arkitekter och utvecklare. Epiroc använder också vårt specialistbolag Elvenite, som supportar Epirocs förvaltning av deras Qlikplattform samt bistår i utvecklingen av Qlik-applikationer. Elvenite hjälper även Epiroc i deras stora globala utrullningsprojekt av Infor M3.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Effektivare verksamhets­uppföljning i Moelven

Byggindustrikoncernen Moelven använder vårt specialistbolag TWO för att samla in, analysera och presentera data kring hela sin verksamhet. TWO skapar rapporteringsverktyg för resultatuppföljning, nyckeltal och prognoser nedbrutet på olika enheter samt kalkylmodeller för material, logistik och bemanning i Moelvens leveranser och projekt.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Effektivare affärsprocesser för ett klassiskt varumärke

Morakniv använder vårt specialistbolag TWO som partner för att utveckla sina affärsprocesser i affärssystemet Jeeves ERP. Som exempel har TWO tillsammans med systerbolaget Ninetech integrerat InRiver PIM i Jeeves för att utveckla Moraknivs e-handel.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Prisbelönta kund­upplevelser för OBOS bostadsköpare

Vårt specialistbolag Ninetech har utvecklat prisbelönta externwebbar för OBOS Sverige och dess dotterbolag Smålandsvillan och Myresjöhus. Skräddarsydda säljplattformar, exempelvis Husbyggaren, som är en ”bygg ditt hus online”-lösning för Smålandsvillan, ger kunderna helt nya möjligheter som husköpare. Alla webbplatser och skräddarsydda säljplattformar driftas av vårt specialistbolag Cloudpro.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Saabs partner inom automation och ServiceNow

Industribolaget Saab anlitade vårt specialistbolag Netgain år 2017 när man ville öka takten i sin interna digitalisering. Vårt samarbete resulterade i att Saab införde digitaliseringsplattformen ServiceNow som man idag använder för att automatisera arbetsflöden och processer i hela sin verksamhet. Vi levererar kompetens och metoder, främst genom ramverket Service Automation Framework, för att hjälpa Saab att få full effekt i sin ServiceNow implementation.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Automation av global internfakturering

Industrikoncernen Sandvik tar sedan 2008 hjälp av vårt specialistbolag Netgain för att utveckla en automatiserad faktureringslösning för IT-tjänster till de globala affärsenheterna. Lösningen ger affärsenheterna en tydlig bild av sin tjänstekonsumtion samtidigt som den hanterar frågor som transfer pricing, valuta och moms, vilket är tidskrävande utmaningar i globala koncerner. Utöver att löpande utveckla lösningen så transformerar nu Netgain in den i Sandviks nya ServiceNow-plattform. Vad gäller behörigheter och automatisk leverans av applikationer använder lösningen tjänster från vårt specialistbolag Anytrust.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Optimerad produktionsledning i Garphyttan

Stålfjädertillverkaren Suzuki Garphyttan använder vårt specialistbolag TWO för att utveckla digitala produktionsanalyser gällande utnyttjande av tid, anläggningsresurser och kvalitetanalyser av labbprover. TWO utvecklar också ekonomiska rapporteringsverktyg så varje kostnadsansvarig får full insyn och finansiell kontroll över sitt ansvarsområde.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Automatiserad lagerhantering i Emerson

Den globala industrikoncernen Emersons dotterbolag Rosemount Tank Radar använder vårt specialistbolag Two som sin ERP-partner. Våra konsulter hjälper Emerson med allt från rådgivning till att vidareutveckla och effektivisera affärssystemet Jeeves ERP. Exempelvis har verksamheten effektiviserats genom införandet av ett automatiskt lagersystem integrerat med Jeeves.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Bättre nätövervakning på LKAB

När LKAB anlitade vårt specialistbolag Nethouse hade man sedan tidigare gjort en stor investering i övervakningssystemet SolarWinds Orion utan att ha fått ut de effekter man hoppats. Nethouse gjorde en ny implementering av systemet och modifierade det efter LKAB:s behov och flöden. Nehouse bistår också LKAB med löpande anpassningar och avancerad teknisk support. Tack vare SolarWinds Orions flexibilitet kan LKAB nu upptäcka och åtgärda problem i sin IT-infrastruktur innan de hinner störa verksamheten.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

”Get Cloud” – marknadsledande IoT-lösning

Micropower insåg tidigt nyttan för sina kunder att kunna övervaka sina batteri- och laddarflottor och att efterfrågan på uppkopplade Fleet Management-system skulle öka i framtiden. Mer konkret innebar det att skapa ett uppkopplat Fleet Management-system som minskar installationstid, minskar felsökningstid, minskar onödigt resande, erbjuder smarta och enkla dataanalysverktyg. I samarbete med Attentec utvecklar Micropower systemet “Get Cloud” för att fjärrövervaka och optimera batteriladdning i industriella tillämpningar. Attentec har utvecklat serverdelar, databasstruktur, webbgränssnitt och data-API.

i-BRUSH – en världsnyhet!

Carbex utvecklar och tillverkar kolborstar i koppar och silver till alla typer av vindturbiner. Attentec har tillsammans med Carbex utvecklat i-BRUSH, en lösning för fjärrövervakning av förslitning och andra kritiska parametrar i de kolborstar som är en central komponent i många motorer och generatorer. Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss