Vi digitaliserar livsmedelindustrin

En mer datadriven verksamhet i Mowi

Norska Mowi är världens största laxodlare. Vårt specialistbolag Elvenite har stöttat Mowi sedan 2008 i deras digitala transformation och hjälpt dem i deras globala utrullning av affärssystemet Infor M3 Cloud Suite. Elvenite effektiviserar och säkerställer att Mowi får ut maximalt värde av sin investering i Infor och att systemet kontinuerligt utvecklas i takt med Mowis verksamhet. Elvenite hjälper också Mowi att använda all sin data för att verksamheten ska bli mer datadriven.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Ökad produktivitet i Kavli

Livsmedelskoncernen Kavli initierade under 2016 ett stort digitaliseringsarbete för att effektivisera rapporteringen från sina produktionslinjer. Till sin hjälp tog man vårt specialistbolag Elvenite. Elvenite hjälper Kavli med att eliminera pappersrapportering i produktionen och bygga de rapportverktyg verksamheten behöver.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Ledande expertis inom Infor M3 och BI i norra Europa

Intersnack är en tysk global snacks-tillverkare som bland annat äger varumärkena Estrella och Maarud. Vårt specialistbolag Elvenite har agerat lösningsarkitekt för Intersnacks globala utrullning av affärssystemet Infor M3 Cloud Suite. Elvenite hjälper också Intersnack med design av affärsprocesser och flöden i den digitala plattformen, samt integration mellan olika applikationer. Elvenite har även designat och varit ledande i utvecklingen av Intersnacks globala Business Intelligence-plattform.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

M3-införande och integration för Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbruk. Vårt specialistbolag Elvenite har sedan 2016 stöttat flera av Lantmännens olika divisioner i deras implementering och uppgradering av deras affärssystem Infor M3. Elvenite har agerat rådgivare och ansvarat för förstudie, design och verksamhetsutveckling med målsättning att Lantmännen ska bli mer digitala och datadrivna. En viktig del i arbetet har varit att integrera Lantmännens olika applikationer in i det gemensamma affärssystemet.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Spårning av varje kaffepaket hos Löfbergs

Kafferosteriet Löfbergs använder vårt specialistbolag TWO för att utveckla digtala rapportverktyg som gör det möjligt att spåra och analysera varje sålt kaffepaket, från inköp av råvara till tillverkning, lagerhantering och logistik. TWO utvecklar också försäljningsrapporter och lönsamhetsanalyser åt Löfbergs.

Tjänsteområden

Specialistbolag

Plattformar & teknologier

Allmänna frågor

Ny affärskontakt

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss