Digitaliseringskoncernen CombinedX genomför en framgångsrik Pre-IPO

CombinedX, en koncern bestående av helägda och nischade konsultbolag inom digitalisering, har genomfört en framgångsrik Pre-IPO Private Placement. Erbjudandet bestod av nyemitterade aktier och befintliga aktier om totalt 124 MSEK.

Erbjudandet drog till sig stort intresse och bland investerarna återfinns kvalificerade investerare såsom Grenspecialisten, Edastra, Unionen och Investment AB Spiltan. Utöver institutioner återfinns även privata investerare med lång erfarenhet från branschen såsom David Giertz, grundare av det tidigare noterade IT-bolaget DGC. Samtliga investerare har ambitionen att även vara ankarinvesterare i noteringsprocessen under 2022.

Syftet med Erbjudandet var att sprida ägandet och fortsätta investera i verksamheten samt att förbereda för en notering under 2022. Målet är att utveckla de befintliga verksamheterna samt över tid addera fler bolag till CombinedX-koncernen. CombinedX har sedan bildandet 2016 haft en tydlig tillväxtstrategi och under de senaste 12 månaderna har gruppen renodlats för att bygga en stark grund för fortsatt tillväxt under god lönsamhet med en uthållig EBIT-marginal på över 10 %. Under första halvåret 2021 omsatte koncernen 297 MSEK med en EBIT-marginal på 10,3 %.

Jörgen Qwist, vd, kommenterar: 

  • Vi är på en spännande tillväxtresa där vårt mål är att etablera CombinedX som marknadens erkänt bästa kunskapsbolag inom digitalisering. En börsnotering 2022 kommer hjälpa oss på vägen dit och nu har vi bäddat bra för att kunna ta det steget.


Niklas Hellberg, ordförande, kommentar:

  • Vi har genom den här processen fått möjlighet att få ombord en riktigt bra grupp av investerare. Något som legat i vår plan länge. Det kommer ge bolaget goda förutsättningar, både som stöd till verksamheten, men också som rätt fundament för att skapa ägarvärden framåt.

Rådgivare: Redeye var finansiell rådgivare och TM & Partners legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Kontakt: VD Jörgen Qwist, Mobil: +46 70 834 28 34, e-post: jorgen.qwist@combinedx.com
 

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom åtta stycken helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis. Vi är nästan 400 konsulter och medarbetare i Sverige och omsätter ca 600 mnkr/år med god tillväxt. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling och Two. Se mer information på www.combinedx.com.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss