Ledning

Vår koncernledningsgrupp består av Jörgen Qwist, Oskar Godberg, Håkan Cranning, Björn Magnusson och Rikard Boström.

Koncernledning

VD & koncernchef

Anställd sedan 2020.

Aktieinnehav: 395 618 st.

Teckningsoptioner: 700 000 st.

Vice VD & Coo

Anställd sedan 2008.

Aktieinnehav: 662 398 st.

Teckningsoptioner: 25 000 st.

Finanschef

Anställd sedan 2019.

Aktieinnehav: 7000 st.

Teckningsoptioner: 25 000 st.

Head of Administration

Anställd sedan 2008.

Aktieinnehav: 405 698 st.

Teckningsoptioner: 25 000 st.

Head of X-sales

Anställd sedan 2016.

Aktieinnehav: 539 083 st.

Teckningsoptioner: 0 st.

Head of marketing & Branding

Anställd sedan 2021.

Aktieinnehav: 0 st.

Teckningsoptioner: 0 st.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss