Ledning

Vår koncernledningsgrupp består av Jörgen Qwist, Oskar Godberg, Anna Hedström, Björn Magnusson och Rikard Boström.

Koncernledning

VD & koncernchef

Född 1972. VD och koncernchef sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare VD för börsnoterade DGC One AB samt EQT-ägda IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB). Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga betydande uppdrag

Styrelseledamot i Creative Society Production Stockholm AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till VD-rollerna i DGC One AB, IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB).

Innehav i CombinedX

400 000 aktier och 750 000 teckningsoptioner.

Vice VD & Coo

Född 1975. Vice VD och förvärvsansvarig sedan 2020. Anställd i Bolaget sedan 2008.

Erfarenhet och utbildning

Medgrundare av och tidigare VD för CombinedX samt dotterbolaget Netgain AB. Gymnasial utbildning.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till medgrundarrollen i CombinedX.

Innehav i CombinedX

612 967 aktier direkt och 49 431 aktier indirekt genom Backstigen Holding AB (Oskar Godberg äger 100% procent av kapitalet och rösterna i Backstigen Holding AB) samt 45 000 teckningsoptioner.

CFO

Född 1970. Finanschef sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare CFO på Särnmark Support AB, Director Pricing and Revenue Management Nordics på NETS A/S, CFO på Payzone Nordic AB, CFO på Resurs Bemanning CNC AB samt Ekonomichef på AB Previa. Civilekonom, Luleå Tekniska universitet.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

-

Innehav i CombinedX

2 700 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

Head of Administration

Född 1972. Administrativ chef och informationsansvarig sedan 2020. Anställd i Bolaget sedan 2008.

Erfarenhet och utbildning

Medgrundare av dotterbolaget Netgain AB. Gymnasial utbildning.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

353 900 aktier direkt och 51 798 indirekt genom Q13 Management AB (Björn Magnusson äger 100% procent av kapitalet och rösterna i Q13 Management AB) samt 35 000 teckningsoptioner.

Head of X-sales

Född 1970. Säljutvecklingschef sedan 2019. Anställd i Bolaget sedan 2016.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare medgrundare av och VD för dotterbolaget Smartsourcing AB (numera Smartsmiling AB). Gymnasieingenjör samt studier i datakommunikation.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

539 083 aktier genom Boström Consulting AB (Rikard Boström äger 50 procent av kapitalet och rösterna i Boström Consulting AB).

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss