Ledning

Vår koncernledningsgrupp består av Jörgen Qwist, Oskar Godberg, Håkan Cranning, Björn Magnusson och Rikard Boström.

Koncernledning

VD & koncernchef

Head of Administration

Head of X-sales

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta mig