Jörgen Qwist ny VD för digitaliseringskoncernen Combined Excellence

Styrelsen i Combined Excellence har utsett Jörgen Qwist till ny VD och koncernchef med tillträde den 14 april 2020. Jörgen Qwist efterträder Oskar Godberg som kommer att fortsätta i koncernledningen.

Jörgen Qwist var under åren 1991–2017 med och byggde upp datakommunikations- och IT-driftsleverantören DGC där han även var VD från 1999 till 2017. Jörgen ansvarade för att ta DGC till Nasdaq Small Cap år 2008 där bolaget sedan var noterat till dess att EQT köpte det 2017. Jörgen Qwist ansvarade sedan för att slå samman DGC:s datakommunikationsverksamhet med IP-Only och bilda det som idag heter IP-Only Enterprise, och därefter för att slå samman DGC:s IT-driftverksamhet med Candidator och bilda det som idag heter Iver. Hösten 2018 lämnade Jörgen sin roll som VD för nuvarande Iver och har sedan dess bott i Paris med sin familj. Jörgen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

- Jag är väldigt glad att Jörgen Qwist valt att ta sig an jobbet som VD och koncernchef för Combined Excellence, säger Niklas Hellberg, styrelseordförande. Jörgen är en stark och uppskattad ledare som har lång erfarenhet av den resa vi som koncern har framför oss. Hans förmåga att driva tillväxt och lönsamhet samt hans många år som framgångsrik börs-vd, kommer väl till pass nu och framåt. Combined Excellence växer snabbt och behöver bredda laget för att skapa den plattform vi behöver i vår strävan att bygga Nordens främsta kunskapsföretag inom digitalisering. Som en del i detta känns det också väldigt bra att Oskar Godberg är kvar i koncernledningen och vi i styrelsen vill tacka Oskar för hans fantastiska insatser som VD under de senaste två åren.

- Det här ska bli en riktigt kul och spännande resa! Jag tror mycket på den bärande idén bakom Combined Excellence – att samla självständiga och entreprenöriellt drivna expertbolag inom digitalisering under ett paraply och samverka för att hitta synergier och bygga värde för kunder, medarbetare och ägare. Det finns en stor tillväxtpotential i det, säger Jörgen Qwist.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss