Kan man vara bäst på allt?

Nja, det är få förunnat, därför har vi organiserat oss lite annorlunda

Bilden ovan visar de nio tekniker som bildade konsultbolaget Ninetech i Karlstad 1993. Med åren växer Ninetech genom flera förvärv och nya tjänsteområden. Till slut hade Ninetech svårt att nå ut till marknaden med hela sin bredd – vad var man egentligen bäst på? Och i takt med att IT-marknaden mognade var det just spetskompetens kunderna började efterfråga.

2016 bestämmer därför ägarna att Ninetech ska omvandlas till en koncern bestående av flera specialistbolag, vart och ett med ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Den nya koncernen döps till Combined Excellence och sedan dess har ytterligare ett antal specialistbolag blivit en del av oss.

Under 2021 förkortade vi vårt namn till CombinedX och gör det samtidigt lättare för våra kunder att hitta och dra nytta av all den expertis som finns i vår familj – tillsammans digitaliserar vi Sverige!

 

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss