CombinedX-bolaget Nethouse tecknar ett nytt fyraårigt avtal med Securitas

Idag signerade Nethouse ett nytt fyraårigt avtal tillsammans med Securitas. I samspel med dem har en ny tjänstskapats, som främjar ett mer proaktivt och långsiktigt samarbete.

Nethouse specialitet är att utveckla och förvalta både applikationer, infrastruktur samt monitorering som alltid måste fungera. I många år har de skött en viktig del av Securitas infrastruktur. Nethouse har även supporterat vissa applikationer.

  • Tillsammans med kunden har vi utvecklat och tagit fram tjänster för att få ett bättre långsiktigt samarbete. Det är viktigt för både kundrelationen och för att deras digitala resa ska bli så bra som möjligt, säger Johan Lagerstam, affärs- och verksamhetsutvecklare på Nethouse.

Framöver kommer Nethouse fortsätta ta hand om driften av datacentret men även förvalta Securitas applikationer och ansvara för att de alltid ska fungera och utvecklas dygnet runt, året om. Nethouse kommer även vara en stor deli Securitas transformationsprojekt för Securitas datacenter.

  • Vi har haft avtal med Securitas i många år, men nu förändrar vi sättet som vi ska arbeta tillsammans. Vi kommeräven att ta ett större ansvar gällande deras applikationer, vilket skapar mer tid för kunden. Tillsammans kommer vi att hitta bättre effektiviseringslösningar, säger Hans Dahlberg, VD på Nethouse.

Bygga långsiktiga samarbeten

Den stora skillnaden som det här kommer att innebära för båda parter är att de kommer att kunna jobba mer proaktivt.Tillsammans har de skapat ett tydligare ramverk gällande hur de ska kunna jobba med allt ifrån utvecklingen, detinfrastrukturella samt applikationerna.

  • Den nya förmågan vi sätter plats med Nethouse är ett steg att framtidssäkra en viktig del av vår IT infrastruktur. Vi lyckas tillsammans genom starkt partnerskap och bra samarbete, säger Hillevi Agranius, VP Performance Management, Global IT & Intelligent Services på Securitas.

För mer information kontakta:

Hans Dahlberg, VD på Nethouse, telefon: 070–572 28 00 E-post: hans.dahlberg@nethouse.se

Johan Lagerstam, affärs- och verksamhetsutvecklare på Nethouse, telefon: 076–835 05 47 E-post: johan.lagerstam@nethouse.se

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60


Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 20 maj, 2022, kl. 13:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss