Koncernledning

VD & koncernchef

Född 1972. VD och koncernchef sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare VD för börsnoterade DGC One AB samt EQT-ägda IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB). Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga betydande uppdrag

Styrelseledamot i Creative Society Production Stockholm AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till VD-rollerna i DGC One AB, IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB).

Innehav i CombinedX

400 000 aktier och 700 000 teckningsoptioner.

Vice VD & Coo

Född 1975. Vice VD och förvärvsansvarig sedan 2020. Anställd i Bolaget sedan 2008.

Erfarenhet och utbildning

Medgrundare av och tidigare VD för CombinedX samt dotterbolaget Netgain AB. Gymnasial utbildning.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till medgrundarrollen i CombinedX.

Innehav i CombinedX

612 967 aktier direkt och 49 431 aktier indirekt genom Backstigen Holding AB (Oskar Godberg äger 100% procent av kapitalet och rösterna i Backstigen Holding AB) samt 25 000 teckningsoptioner.

CFO

Född 1970. Finanschef sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare CFO på Särnmark Support AB, Director Pricing and Revenue Management Nordics på NETS A/S, CFO på Payzone Nordic AB, CFO på Resurs Bemanning CNC AB samt Ekonomichef på AB Previa. Civilekonom, Luleå Tekniska universitet.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

-

Innehav i CombinedX

2 700 aktier och 0 teckningsoptioner.

Head of Administration

Född 1972. Administrativ chef och informationsansvarig sedan 2020. Anställd i Bolaget sedan 2008.

Erfarenhet och utbildning

Medgrundare av dotterbolaget Netgain AB. Gymnasial utbildning.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

353 900 aktier direkt och 51 798 indirekt genom Q13 Management AB (Björn Magnusson äger 100% procent av kapitalet och rösterna i Q13 Management AB) samt 25 000 teckningsoptioner.

Head of X-sales

Född 1970. Säljutvecklingschef sedan 2019. Anställd i Bolaget sedan 2016.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare medgrundare av och VD för dotterbolaget Smartsourcing AB (numera Smartsmiling AB). Gymnasieingenjör samt studier i datakommunikation.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

539 083 aktier genom Boström Consulting AB (Rikard Boström äger 50 procent av kapitalet och rösterna i Boström Consulting AB).

Head of marketing & Branding

Född 1966. Marknads- och varumärkeschef sedan 2021.

Erfarenhet och utbildning

Trettio års erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling för flertalet stora noterade bolag, bl.a. Axis, Cramo, Ericsson, JBT Corporation och Metso. Tidigare Head of Future på Helsingborgs stad. Marknadsekonomi vid IHM Business School samt Diplomerad Copywriter vid Berghs School of Communication.

Övriga betydande uppdrag

Adjungerad universitetsadjunkt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med ansvar för en kandidatkurs i marknadsföring.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Styrelseledamot i Pingday AB och Avionero AB.

Innehav i CombinedX

3 200 aktier och 0 teckningsoptioner.

Koncernredovisningschef

Född 1967. Koncernredovisningschef sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet

Godkänd revisor 2006 hos BDO Feinstein Revision AB. Tidigare erfarenhet som CFO för CombinedX, Ortivus AB (publ), Duroc AB (publ), Cale Access AB och Concivo Group AB samt koncernredovisningschef och ekonomichef för Hanza AB och koncernredovisningschef för Ortivus AB. Civilekonom med inriktning redovisning och finansiering, Högskolan i Karlstad.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Styrelseledamot i Fourside Aktiebolag, ISM Nordic Group AB, Sweden In-Store Marketing AB, Sales Support Nordic Group AB, Aktiebolaget Tage Lindblom och Sales Support Sweden AB.

Innehav i CombinedX

7 000 aktier och 25 000 teckningsoptioner.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss