Koncernledning

Vår koncernledning består av Jörgen Qwist, Boel Sjöstrand, Anna Hedström, Björn Magnusson och Rikard Boström.

 

Koncernledning

VD & koncernchef

Född 1972. VD och koncernchef sedan 2020.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare VD för börsnoterade DGC One AB samt EQT-ägda IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB). Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga betydande uppdrag

Styrelseledamot i Creative Society Production Stockholm AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till VD-rollerna i DGC One AB, IP-Only Enterprise och Candidator DGC (numera Iver AB).

Innehav i CombinedX

1 145 429 aktier.

Vice VD

Född 1978. Vice VD sedan 2023.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare VD för Wise Professionals AB, Partner och COO på Netlight Consulting AB, VD Linkura AB. Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Övriga betydande uppdrag

Styrelseledamot i Teqnion AB

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Styrelseledamot för VNTRS Consulting AB.

Innehav i CombinedX

1 400 aktier och 0 teckningsoptioner.

CFO

Född 1970. Finanschef sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare CFO på Särnmark Support AB, Director Pricing and Revenue Management Nordics på NETS A/S, CFO på Payzone Nordic AB, CFO på Resurs Bemanning CNC AB samt Ekonomichef på AB Previa. Civilekonom, Luleå Tekniska universitet.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

-

Innehav i CombinedX

2 750 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

Head of Administration

Född 1972. Administrativ chef och informationsansvarig sedan 2020. Anställd i Bolaget sedan 2008.

Erfarenhet och utbildning

Medgrundare av dotterbolaget Netgain AB. Gymnasial utbildning.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

363 861 aktier direkt och 51 798 indirekt genom Q13 Management AB (Björn Magnusson äger 100% procent av kapitalet och rösterna i Q13 Management AB) samt 10 000 teckningsoptioner.

Head of X-sales

Född 1970. Säljutvecklingschef sedan 2019. Anställd i Bolaget sedan 2016.

Erfarenhet och utbildning

Tidigare medgrundare av och VD för dotterbolaget Smartsourcing AB (numera Smartsmiling AB). Gymnasieingenjör samt studier i datakommunikation.

Övriga betydande uppdrag

-

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Ett antal styrelseuppdrag kopplat till roller inom CombinedX.

Innehav i CombinedX

585 183 aktier genom Boström Consulting AB (Rikard Boström äger 50 procent av kapitalet och rösterna i Boström Consulting AB).

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss