DELÅRSRAPPORT / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Q4 2023

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 210,5 (200,4) MSEK
 • Tillväxten var 5,1% (31,9%) med en organisk tillväxt om -0,7% (16,5%)
 • Justerad EBIT ökade till 25,6 (22,5) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 12,1% (11,2%)
 • Resultat före skatt ökade till 26,5 (18,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 31,9 (20,3) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,23 (0,74) SEK

Helåret 2023, 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 765,7 (650,5) MSEK
 • Tillväxten var 17,7% (16,2%) med en organisk tillväxt om 6,4% (7,8%)
 • Justerad EBIT ökade till 80,3 (56,7) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 10,5% (8,7%)
 • Resultat före skatt ökade till 87,3 (47,4) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 81,4 (40,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 4,09 (2,10) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,05) SEK per aktie

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

Även i Q4 visar vi stark lönsamhet med en EBIT-marginal på 12,1 procent. 2023 blev därmed ett nytt rekordår för oss med ett rörelseresultat på 80 MSEK och en rörelsemarginal på 10,4 procent. Vår decentraliserade organisationsmodell med självgående dotterbolag och vårt helhjärtade fokus på att varje bolag ska leverera bäst expertis i sin marknadsdomän har visat sig fungera bra under ett oroligt 2023. Hatten av för alla koncernens medarbetare som gjort ett jäkla fint jobb 2023, tack!

Mindre nöjda är vi med den organiska tillväxten i Q4 som blev -0,7 procent. Vi hade hoppats slippa det där retfulla minustecknet, men den som läst mitt vd-ord från Q4 2022 kan inte vara helt överraskad. Jag beskriver där att vi just detta jämförelsekvartal hade ovanligt höga intäkter av engångskaraktär från produkt- och licenser samt underkonsulter. Därtill har kvartalet en kalendereffekt med en mindre arbetsdag, vilket innebär ungefär 2,5 miljoner kronor i förlorade timintäkter allt annat lika. Kärnaffären – tidsbaserade och avtalsbaserade intäkter från egna medarbetare – fortsätter alltså att växa. I Q4 når vi också en ny rekordomsättning för ett enskilt kvartal med 210 MSEK i intäkter.

Vi började 2023 med att förvärva CRM-specialisterna Absfront och bolaget har haft en väldigt fin utveckling under året. Nu lägger vi i en växel till i deras tillväxtresa genom att integrera in systerbolaget Redway. Vi gifter därmed samman Absfronts teknikkunskap med Redways verksamhetsförståelse med målet att skapa ett marknadsledande specialistbolag på att digitalisera kundresor. Kundresor låter ju lite diffust men det handlar om att använda mjukvaruplattformar som Microsoft Dynamics 365 och kontaktcenter för att hålla slutkunden nöjd och lojal, från första visade intresse till köp och sedan till service och eftermarknad. Inom detta växande område kommer också flera intressanta AI-verktyg att lanseras.

Vi ser gärna att våra specialistbolag, likt Absfront, jobbar nära en eller ett fåtal väl valda mjukvaruplattformar. Att vara riktigt bra på en affärskritisk mjukvara gör att man skiljer ut sig från de resurskonsulter som oftast får gå först ut genom dörren när kunderna måste pausa sina digitaliseringsinvesteringar. Under kvartalet visade ett annat av våra specialistbolag, Ninetech, vilken djup kompetens de har i e-handelsplattformen Optimizely (tidigare EpiServer) då man blev utsedd till Årets Partner av kunderna i Norden samt vann priset för årets bästa kundupplevelseprojekt genom skapandet av worldofvolvo.com. Ninetech har sedan 2006 tagit emot liknande utmärkelser för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete med bland annat Skistar, Würth och Obos. Sådan spetskompetens växer inte på träd och illustrerar vad vi menar med specialistbolag.

Under 2024 fortsätter resan mot det vi kallar Vision 28-8, att 2028 ska 8 av våra bolag vara ett Leading Brand, alltså marknadsledare i sin domän. En väldigt spännande resa om du frågar mig.

Fullständig Q4-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 februari kl. 08:30.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss