CombinedX-bolaget Netgain förvärvar IT-risk- och regelefterlevnadsspecialisten Loca

CombinedX-bolaget Netgain AB förvärvar Loca företagspartner AB. Loca är specialistkonsulter inom Governance Risk & Compliance i systemplattformen ServiceNow. Förvärvet är en del av Netgains tillväxtresa mot att bli en marknadsledande leverantör av kompetens inom automatisering. Köpeskillingen ska erläggas genom betalning av 4,2 MSEK i kontanter och därtill kan en tilläggsköpeskilling om 4,5 MSEK utgå kommande år.

Loca består idag av fyra konsulter med specialistkompetens inom Governance Risk & Compliance, ITSM och ServiceNow. Bolaget agerar idag underkonsult till Netgain i viktiga leveranser. 

  • Vi är väldigt glada över att nu välkomna Loca och dess medarbetare till Netgain och vår familj. Detta förvärv stärker oss med seniora konsulter och nya erbjudanden inom GRC-området, säger Eva Sandberg, VD Netgain.
  • Att bli en del av Netgain och den större familjen CombinedX passar oss utmärkt. Loca har tidigare jobbat med Netgain i olika projekt med gott resultat och vi vet att vi trivs ihop. Att fortsätta vår satsning på Governance Risk & Compliance inom Netgain är något vi ser fram emot mycket, säger Andreas Lötebo, VD Loca

Netgain förvärvar 100 procent av aktierna i Locas verksamhet. Avtalsdag och tillträde är den 4 oktober 2022. Av eventuell tilläggsköpeskilling ska Locas säljare återinvestera 0,8 MSEK i aktier i CombinedX över marknaden.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Andreas Lötebo, VD Loca, andreas@locaab.se,  070-796 30 77 
Eva Sandberg, VD Netgain, eva.sandberg@netgain.se, 073-021 14 87
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 12:15 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss