DELÅRSRAPPORT – Q1 2024

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen var 224,7 (209,1) MSEK
  • Tillväxten var 7,5% (29,9%) med en organisk tillväxt om -1,4% (13,5%)
  • EBIT uppgick till 22,3 (25,3) MSEK och EBIT-marginal var 9,9% (12,1%)
  • Justerad EBIT uppgick till 24,7 (25,6) MSEK och justerad EBIT-marginal var 11,0% (12,2%)
  • Resultat före skatt var 22,0 (23,2) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 31,9 (43,4) MSEK
  • Resultat per aktie för utspädning uppgick till 1,02 (1,05) och resultat efter utspädning var 1,00 (1,03) SEK

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR
Leading Brands på väg mot miljarden

Under årets första kvartal gör vi en justerad rörelsemarginal på 11% (12,2%) och en tillväxt på 7,5%, varav den organiska var -1,4%. Lönsamheten får anses som godkänd, utan guldkant, men tillväxten är vi inte nöjda med.

Marknaden är fortsatt hög och låg samtidigt. En svag systemutvecklingsmarknad sätter press på framför allt vårt specialistbolag Aspire samtidigt som allt som har med säkerhet att göra skapar medvind för Nethouse. ERP-marknaden är där mitt i mellan.  Vi gissar att året kommer fortsätta ungefär på samma sätt. Våra bolag får därför jobba hårt för att vara rätt positionerade och ha erbjudanden som tränger genom bruset när marknaden rear ut bänknötande konsulter. Starka tydliga erbjudanden bygger det vi kallar Leading Brands och dit vill vi i alla våra bolag. Under kvartalet har vi lagt viktiga byggstenar till Elvenites och Nethouse tillväxtresor mot att bli riktigt starka varumärken.

I slutet av februari förvärvade vi ERP-konsulterna M3CS (ca 80 konsulter). De är helt fokuserade på att erbjuda marknadens bästa kompetens inom affärssystemet Infor M3, samma system som Elvenite utgår ifrån när de gör livsmedelsindustrin smartare. Vi vet därför att efterfrågan på M3-specialistkompetens är god och stabil. 2025 ska Elvenite och M3CS gå samman och bilda Nordens ledande konsultbolag inom Infor M3 och närliggande AI- och BI-tjänster.

I mars kunde vi förvärva infrastrukturspecialisterna Why IT Solutions (ca 30 konsulter) till Nethouse och samtidigt annonsera att Anytrust - vårt specialistbolag inom identitet och behörighet - blir en del av Nethouse. Målet är att bygga Nethouse till ett Leading Brand inom infrastruktur och säkerhet, inledningsvis på den svenska marknaden där vi tror att det behövs en ny lokal utmanare som både har body och är snabbfotad. Under kvartalet kunde Nethouse också fira att man tilldelats högsta partnerstatus hos SolarWinds som är en mjukvaruplattform för avancerad övervakning, hantering och analys av IT-infrastruktur.

Med förvärven av M3CS och Why når vi på årsbasis en omsättningstakt nära 1 miljard vilket vi länge sett som en milstolpe i CombinedX utveckling. Att bygga omsättning i en konsultrörelse är dock inte samma sak som att bygga en god och stabil lönsamhet, det senare är alltid vår prioritet.

Under kvartalet kunde jag och flera av mina ledningskollegor omvandla ett relativt stort antal optioner till aktier i CombinedX. Vi har en lång och stolt tradition i vår grupp av att tro på delägarskapets betydelse. Det märks på att vi är många konsulter och ledare med betydande aktieinnehav och att vi nu till bolagsstämman föreslagit ett optionsprogram riktat till alla koncernens medarbetare.

Fullständig Q1-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 7 maj kl. 13:30.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss