CombinedX organiserar om Nethouse och Attentec och bildar ett nytt systemutvecklingsbolag. Johan Ripe ny vd för Nethouse.

Som ett steg i CombinedX strategi att bygga starka specialistbolag kommer Nethouse affärsområde inom systemutveckling gå samman med Attentec. Det nya bolaget, vars namn kommer lanseras senare i år, kommer helt fokusera på affärsutvecklande systemutveckling. Nethouse nuvarande vd Hans Dahlberg kommer leda verksamheten med ambitionen att skapa en ny utmanare på den svenska systemutvecklingsmarknaden.

Den kvarvarande verksamheten i Nethouse kan i och med uppdelningen helt fokusera på ett erbjuda kompetens och tjänster kring IT-infrastruktur, med målet att vinna fler stora kunder som har höga krav på tillgänglighet och regelefterlevnad. Satsningen kommer att ledas av Johan Ripe som är ny vd för Nethouse från och med idag. Johan har drygt 20 års erfarenhet av att leda outsourcingverksamheter inom IT-driftområdet, bland annat som ansvarig för infrastrukturtjänsterna på Logica, CGI och Atea och som Sverigechef för Visolit.

- ”Vi investerar nu i att bygga om Nethouse och Attentec till två tydliga specialistbolag. Jag är väldigt glad över att Hans Dahlberg kommer leda det nya systemutvecklingsbolaget och att vi fått ombord Johan Ripe som ny vd för Nethouse. Vi vet att vi har urstark kompetens i båda verksamheterna och nu ska vi göra det mer känt på marknaden!”, säger Jörgen Qwist, VD för CombinedX.

- ” Det har varit en fantastisk resa att leda Nethouse dit vi är idag. Jag ser nu fram emot att tillsammans med alla skickliga medarbetare på Attentec och i Nethouse systemutvecklingsdel bygga en stark utmanare på den svenska marknaden!, säger Hans Dahlberg, ny vd för det sammanslagna systemutvecklingsbolaget.

- ”Det ska bli väldigt spännande att få leda Nethouse tillväxtresa på den svenska IT-driftmarknaden. Marknaden har konsoliderats och det finns inte så många fristående och trovärdiga helsvenska leverantörer kvar. Här kan Nethouse spela en roll, särskilt för de kunder som träffas av extra höga säkerhetskrav och regulatoriska krav”, säger Johan Ripe, ny vd Nethouse.  

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, vd CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Hans Dahlberg, vd systemutvecklingsbolaget,
hans.dahlberg@attentec.se, 070-572 28 00
Johan Ripe, vd Nethouse,
johan.ripe@nethouse.se, 070-555 48 27

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den
3 maj kl. 11.00

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss