Idag inleds handeln i CombinedX aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market

Idag, den 28 mars 2022, inleds handeln i CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ”CX” med ISIN-kod SE0012065589.

Erbjudande av aktier inför notering

Inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market har Bolaget genomfört en ägarspridning av Bolagets aktier genom en nyemission av 1 428 572 aktier till en teckningskurs om 42 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 60 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till totalt cirka 99 MSEK, vilket motsvarar cirka 165 procent av Erbjudandet. CombinedX tillfördes cirka 2 400 nya aktieägare i samband med Erbjudandet.

Rådgivare

Redeye AB är Sole Coordinator and Bookrunner, tillika utsedd till Certfied Adviser inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market, och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB har agerat legal rådgivare till CombinedX i samband med Erbjudandet och noteringen.

Certified Adviser

CombinedX Certified Adviser är Redeye AB, ca@redeye.se, tel. +46 (0)8 121 576 90.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 6
0

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande måndagen den 28 mars 2022 kl. 09:00 CET

Om CombinedX

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss