COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT Q1 - 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Combined Excellence fokuserar på att äga, utveckla, förvärva och skapa samarbetssynergier mellan våra bolag. Vi arbetar inom tre segment; Digital Experience, Digital Operations och Digital Infrastructure.

Koncernen hade per 31 mars 2020 cirka 440 medarbetare på tolv orter i Sverige och Norge; Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro, Norrköping, Linköping, Lund, Uppsala, Borlänge, Bergen och Oslo. Combined Excellence levererar årligen digitalisering till cirka 1 200 kunder genom sina verksamhetsbolag.

KVARTALET JANUARI – MARS

Totala intäkter Omsättningstillväxt EBITDA-marginal
135,6 MSEK + 27,3% 10,8%
 

Perioden i sammandrag

Perioden 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 135,6 (106,5) MSEK.
  • Omsättningstillväxten uppgick till 27,3%.
  • EBITDA uppgick till 14,6 (7,2) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 10,8% (6,8%).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (5,7) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,4% (5,4%).
  • Periodens resultat uppgick till 6,1 (5,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 (0,53) SEK.
     

STARK TILLVÄXT MED NETHOUSE

Jag vill först börja med att säga hur roligt och spännande det känns att nu kliva på som vd och koncernchef för Combined Excellence. Jag tillträdde den 14 april och efter att nu ha fått lära känna vår verksamhet lite bättre är jag övertygad om att vi kan uppnå vår vision – att bygga ett av Nordens ledande kunskapsföretag inom digitalisering. Det kommer att ske både genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv, och någonstans längs vägen även genom en börsnotering. De tre uppgifterna – att utveckla vår befintliga affär, göra fler bra förvärv och ta oss till börsen – ser jag som mitt och den övriga ledningens uppdrag under de kommande åren. 
 
Med de ögonen kan vi vara nöjda med årets första kvartal. Vi genomförde vårt hittills största förvärv när Nethouse, med en årsomsättning på cirka 160 MSEK och 140 medarbetare, blev en del av oss per den 18 mars. Nethouse medarbetare blir ett stort kompetenstillskott för hela koncernen och jag hoppas att alla Nethousare känner sig lika välkomna till gruppen som jag gör!
 
Förvärvet av Nethouse ligger också bakom kvartalets starka tillväxt. Koncernens omsättning ökade till 136 MSEK, vilket är en tillväxt på 27% mot samma period föregående år. 25 procentenheter av den tillväxten var förvärvad och 2 procentenheter var organisk. Av den förvärvade tillväxten kommer 20 procentenheter från Nethouse, vars räkenskaper är med oss från mars månad, och resterande 5 procentenheter från X-Border. X-Border förvärvades innan årsskiftet av vårt dotterbolag CloudPro och har varit med oss hela Q1. Båda förvärven har skett inom vårt segment Digital Infrastructure. 
 
Den svaga organiska tillväxten, bara 2% i Q1, beror främst på att vi, som vi kommunicerat i tidigare delårsrapporter, i segmentet Digital Experience under 2019 och nu under 2020 ställer om flera av dotterbolagens fokus från tillväxt till lönsamhet. Om inte Coronakrisen hade satt stopp på vissa nya projekt i mars månad hade vi också kunnat se det i förbättrade marginaler. 
 
Våra lönsamhetsmål uttrycker vi idag i EBITDA och här gör vi ett bra Q1 med en marginal på 10,8% (6,8%) vilket ligger inom målbilden 10–12%. Utan övergången till IFRS 16 hade dock EBITDA-marginalen stannat på 8,1%. Vi har en EBIT på 8,7 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 6,4%, och som är starkare än motsvarande period föregående år (5,7 MSEK och 5,4%). Förbättringen av rörelsemarginalen visar att vi är på rätt väg men att vi fortfarande har en del jobb att göra för att öka koncernens lönsamhet.
 
I övrigt har andra halvan av det första kvartalet och våren så här långt präglats av just Coronautbrottet. Sedan det förklarades att vi stod inför en global pandemi i början av mars har alla våra bolag och vi som koncern förberett oss på den inbromsning av efterfrågan i svensk ekonomi som vi nu är inne i. Det handlar om allt från att stärka upp koncernens likviditet till att förhandla om möjliga korttidspermitteringar. 
 
Vi har idag 12 rörelsedrivande bolag i koncernen och alla har så här långt påverkats på olika sätt, men genomgående ser vi att många kunder flyttar fram eller helt bokar av nya projekt. Osäkerheten är stor; hur länge ska det här pågå? Ingen vet men att 2020 kommer att bli ett år fyllt av utmaningar råder det inget tvivel om. Därför känns det extra bra för mig som ny vd att ha inte bara min företrädare Oskar Godberg kvar vid min sida som vice vd, utan också en ledningsgrupp och styrelse i Combined Excellence, samt våra döttrars vd:ar och styrelser, alla med stora kunskaper om våra verksamheter. Det här kommer vi att ta oss igenom tillsammans! Och på frågan om den här krisen över tid kommer att minska företagens och organisationers behov av det vi är experter på – digitalisering – vet vi alla svaret.
 
Jörgen Qwist, vd och koncernchef 

Stockholm 19 maj 2020

 

FINANSIELL KALENDER: 

Q1 19/5 2020, v21 Jörgen Qwist, VD
     +46(0)70 834 28 34
Q2 25/8 2020, v35
     
Q3 24/11 2020, v48 Håkan Cranning, CFO
      +46(0)70 492 72 80
Q4 kommuniké 23/2 2021, v8

          
Denna information lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020, kl. 08.00 CET.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss