Publicering av årsredovisning 2020

CombinedX (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.combinedx.com. Årsredovisningen finns även bifogad till denna pressrelease.

Kontakt: Jörgen Qwist, Mobil: +46 70 834 28 34, e-post: jorgen.qwist@combinedx.com

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio stycken helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis. Vi är nästan 450 konsulter och medarbetare i Sverige och omsätter ca 600 mnkr/år med stark tillväxt. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling, Two och Dynamo. Se mer information på www.combinedx.com

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss