CombinedX-bolaget Elvenite utses till en av Europas bästa arbetsplatser

Techkonsultbolaget Elvenite, som är en del av CombinedX, har blivit utsedd som en av Europas bästa arbetsplatser inom kategorin medelstora organisationer med 50-249 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place To Work som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. Tidigare i år utsågs Elvenite till Sveriges bästa arbetsplats och på Europalistan placerar sig Elvenite på plats 9, högst av alla svenska företag i sin kategori.

Great Place To Work-undersökningen, känd som världens största av sitt slag, samlar åsikter från nästan 3 miljoner medarbetare i Europa. Dessa medarbetare bedömer sina arbetsgivare utifrån en rad kriterier, däribland respekt, rättvisa, stolthet och gemenskap. Med flera tusen företag som deltagare på kontinenten, har enbart 50 företag valts ut i varje kategori som de bästa arbetsplatserna i Europa.
 

– ”För oss ligger nyckeln till framgång i gemensam utveckling. Att vi tillsammans som ett lag kan skapa innovation, kundvärde och vågar tänka långsiktigt. När alla våra medarbetare känner sig respekterade, uppmuntrade och delar samma syfte, så skapar vi tillsammans en arbetsplats i världsklass. Detta är framgångskonceptet när vi nu tar steget vidare ut i Europa och världen, säger Mathias Dyberg, VD på Elvenite”
 

Enligt Elvenite själva är en avgörande faktor för framgångarna företagets arbetsplatskultur och strävan efter inkludering. Med en könsfördelning där ungefär hälften av arbetsstyrkan består av kvinnor, skiljer sig företaget markant från genomsnittet inom IT-branschen, där endast 23% är kvinnor.
 

Åsa Klevmarken, COO på Elvenite betonar företagets fokus på gemensamma mål, riktning och att alla ”Elveniter” kan göra skillnad. Hon påpekar att Elvenites starka och inkluderande företagskultur, där alla anställda känner sig sedda och värderade, är central för dess framgångar och framtidspotential på den europeiska och globala marknaden.
 

– ”Vår ambition är att vara världens främsta arbetsplats. Tack vare vår engagerade företagskultur, som utgår i våra gemensamma mål och alla våra medarbetare, skapar vi goda förutsättningar för fortsatt framgång. Detta engagemang sträcker sig även till våra kunder, där vi tillsammans skapar en smartare livsmedelsindustri för framtiden, säger Åsa Klevmarken”.

Elvenite – Vi gör livsmedelsindustrin smartare

Stort kunnande om hur digitaliseringens möjligheter kan förbättra företags resultat gör Elvenite till det självklara valet för digital transformation inom livsmedelsindustrin. Genom att kombinera branschkunskaper med teknisk expertis möter vi bolag där de är idag och tar de till nästa nivå. För mer info, besök www.elvenite.se.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Mattias Dyberg, VD Elvenite, mathias.dyberg@elvenite.se, 073-978 92 81

Åsa Klevmarken COO Elvenite, asa.klevmarken@elvenite.se, 076-135 45 04

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den fredagen den 22 sept kl. 08.00.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss